LÄKTA, i kraft från 1.2.2017

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 000 läkare i kommuner och i samkommuner.

Av dem arbetar 9 800 som läkare vid sjukhus och 4 100 som läkare vid hälsocentraler. Cirka 2 500 arbetar som tandläkare och cirka 500 som veterinärer.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-445-1

Den tryckta boken kan beställas i nätbokhandeln