Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 19 Simulerings- och försöksbestämmelser Bilaga 8 Servicepersonal inom övriga sektorer

  Bilagans innehåll

  Soveltamisala (1 §)

  Tillämpningsområde (§ 1)

  • Lönesättningen för servicepersonal inom övriga sektorer (§ 2)
  • Uppgifter i städbranschen (08SII070)Transportuppgifter i trafikbranschen (08LII070)
  • Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen (08TAR070)
  • Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070)

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar i städbranschen, med transport, inspektioner eller kontroller i trafikbranschen eller med grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer, på det sätt som framgår nedan.


  Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

  Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

  Förmansuppgifter utanför lönesättningen

  • Förmansuppgifter vid tvätterier

  Uppgifter utanför lönesättningen

  Om en anställd med dessa arbetsuppgifter, utöver de uppgifter som anges i denna bilaga, också arbetar med till exempel kostservice, står befattningen i allmänhet utanför lönesättningen. Som referensgrupp kan då i allmänhet utöver uppgifter i städbranschen användas lönen för anställda som arbetar med kostservice.

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 4 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.


  § 1 a Tillämpningsanvisningar för försöket

  När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

  • Om det av en anställd förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller ytterligare specialiseringsutbildning, specialkompetens eller vidareutbildning, är det i allmänhet ett tecken på att en högre KA-nivå än C1 ska tillämpas.
  • Även om behörighetsvillkoren i lönepunkten inte förutsätter sådan extra kompetens, kan kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetslivet i praktiken leda till att den anställda ges uppgifter som är mer krävande än normal nivå, vilket ska beaktas när KA-nivån bestäms.
  • Se närmare § 4 och 5 i försöksbestämmelserna.

  Nivåtillägg

  • Genom ett lokalt avtal kan nivåtillägg införas i lönepunkterna i denna bilaga. Nivåtillägg kan betalas för element som anknyter till arbetsuppgifterna och som inte beaktats när nivålönen bedömts. Se närmare § 7 i försöksbestämmelserna.

  § 2 Lönesättningen för servicepersonal inom övriga sektorer

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Uppgifter i städbranschen (08SII070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika städ- och lokalvårdsuppgifter.

  Till lönepunkten kan höra till exempel städare, anstaltsvårdare och lokalvårdare.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • teamansvar
  • uppgifterna kräver kunnande inom både kostservice och städbranschen
  • arbete i huvudsak på platser som kräver specialkunnande, t.ex. användning av olika arbetsmetoder och kemikalier
  • uppgifterna/lokalerna ställer höga krav på hygien
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 08SII070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Uppgifter i städbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Uppgifter i städbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Uppgifter i städbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Uppgifter i städbranschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 854,28 €

  1 900,28 €

  1 909,78 €


  Transportuppgifter i trafikbranschen (08LII070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika transportuppgifter inom kollektivtrafiken.

  Till lönepunkten kan höra t.ex. busschaufförer, spårvagnsförare och metroförare.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • teamansvar och varierande uppgifter (olika trafikformer)
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 08LII070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Transportuppgifter i trafikbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Transportuppgifter i trafikbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Transportuppgifter i trafikbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Transportuppgifter i trafikbranschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 058,30 €

  2 104,30 €

  2 114,30 €


  Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen (08TAR070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika uppgifter i anknytning till inspektioner och kontroller.

  Till lönepunkten kan höra t.ex. parkerings- och biljettkontrollanter.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • teamansvar och varierande uppgifter (olika former av inspektion/kontroll)
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 08TAR070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 956,29 €

  2 002,29 €

  2 012,30 €


  Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070)

  Till denna lönepunkt hör grundläggande serviceuppgifter som inte nämnts i andra lönebilagor och lönepunkter.

  Till lönepunkten kan höra till exempel maskintvättare, försäljare, servicemän, gårdskarlar, lagerarbetare, logistikarbetare, biljettförsäljare, kassörer och textilvårdare.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • teamansvar eller varierande uppgifter
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 08PER070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer som förutsätter kunnande och ansvar hög nivå

   

   

   

  C1 Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 782,87 €

  1 828,87 €

  1 838,01 €