På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 19 Simulointi- ja kokeilumääräykset Liite 8 Muiden alojen palveluhenkilöstö

  Liitteen sisältö

  Soveltamisala (1 §)

  Muiden alojen palveluhenkilöstön palkkahinnoittelu (2 §)

  • Siivousalan tehtävät (08SII070)
  • Liikennealan kuljetustehtävät (08LII070)
  • Liikennealan tarkastustehtävät (08TAR070)
  • Muiden alojen peruspalvelutehtävät (08PER070)

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan siivousalan, liikennealan kuljetus- ja tarkastustehtävissä sekä muiden alojen peruspalvelutehtävissä toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee.


  Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuoliset esimiestehtävät

  • Pesulan esimiestehtävät

  Hinnoittelun ulkopuoliset tehtävät

  Jos näissä tehtävissä työskentelevä toimii tämän liitteen tehtävien ohella esimerkiksi ruokapalvelutehtävissä, tehtävä on yleensä hinnoittelun ulkopuolinen. Tällöin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää siivousalan tehtävien ohella ruokapalvelutehtävissä toimivien palkkausta.

  Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 4 § soveltamisohjeineen.


  1 a § Kokeiluun liittyviä soveltamisohjeita

   OSVA-tasoa määritettäessä on otettava huomioon mm:

  • mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvalta edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä palkkahinnoittelukohdassa on todettu tai tämän lisäksi alan erikoistumiskoulutusta, erityispätevyyttä tai ammatillista jatkokoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös sovellettava OSVA-taso on korkeampi kuin C1.
  • vaikka palkkahinnoittelukohdan kelpoisuusehdoissa ei edellytettäisi em. lisäpätevyyttä, voi viranhaltijan tai työntekijän työuran aikana hankitut taidot ja tiedot johtaa käytännössä siihen, että hänelle annetaan normaalitasoa vaativampia tehtäviä, mikä on otettava huomioon OSVA-tasoa määrättäessä.
  • Katso tarkemmin kokeilumääräysten 4 ja 5 §.

  Tasopalkkalisä

  • Paikallisesti sopien tasopalkkalisä voidaan ottaa käyttöön tämän liitteen palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkkalisää voidaan maksaa sellaisista tehtäviin liittyvistä elementeistä, joita ei ole otettu huomioon arvioitaessa tasopalkka. Katso tarkemmin kokeilumääräysten 7 §.

  2 § Muiden alojen palveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 § soveltamisohjeineen.

  Siivousalan tehtävät (08SII070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset siivous- ja laitoshuollon tehtävät.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi siivooja, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • Tiimivastuu
  • Jos tehtävässä vaaditaan sekä ruokapalvelun ja siivousalan osaamista.
  • Työskentely pääosin kohteissa, joissa vaaditaan erityisosaamista. esim. erilaisten työmenetelmien ja kemikaalien käyttö
  • Tehtävässä /kohteissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa.
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
    

  Kokeilumääräykset 08SII070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Siivousalan tehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Siivousalan tehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Siivousalan tehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Siivousalan tehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 854,28 €

  1 900,28 €

  1 909,78 €


  Liikennealan kuljetustehtävät (08LII070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset joukkoliikenteen kuljetustehtävät.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi linja-autonkuljettaja, raitiovaununkuljettaja ja metrojunankuljettaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • tiimivastuu sekä tehtävien monipuolisuus (eri liikennemuodot).
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
    

  Kokeilumääräykset 08LII070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Liikennealan kuljetustehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Liikennealan kuljetustehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Liikennealan kuljetustehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Liikennealan kuljetustehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 058,30 €

  2 104,30 €

  2 114,30 €


  Liikennealan tarkastustehtävät (08TAR070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset tarkastukseen liittyvät tehtävät.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi pysäköinnintarkastaja ja matkalippujen tarkastaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • tiimivastuu sekä tehtävien monipuolisuus (erilaiset tarkastustehtävät).
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
    

  Kokeilumääräykset 08TAR070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Liikennealan tarkastustehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Liikennealan tarkastustehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Liikennealan tarkastustehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Liikennealan tarkastustehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 956,29 €

  2 002,29 €

  2 012,30 €


  Muiden alojen peruspalvelutehtävät (08PER070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat peruspalvelutehtävät, joita ei muissa palkkahinnoitteluliitteissä ja -kohdissa ole mainittu.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi konepesijä, myyjä, huoltomies, talonmies, varastotyöntekijä, logistiikkatyöntekijä, lipunmyyjä, kassanhoitaja ja tekstiilihuoltaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • tiimivastuu tai tehtävien monipuolisuus
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
    

  Kokeilumääräykset 08PER070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Muiden alojen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Muiden alojen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Muiden alojen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Muiden alojen peruspalvelutehtävät t, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 782,87 €

  1 828,87 €

  1 838,01 €