Suomeksi
Anvisning
VÄLKA
AKTA
UKTA
LÄKTA
TS
SH-avtalet

Kommun- och välfärdssektorns löneförhöjningar 2023–2024

Vi har gjort upp tabeller för kommun- och välfärdssektorns löneförhöjningar 2023–2024.

I tabellerna har vi sammanställt förhöjningstidpunkterna och beloppen för de allmänna förhöjningar, lokala justeringspotter och potter för utvecklingsprogram (lokal justeringspott) som betalas 2023–2024 per avtalsområde.

I tabellerna anges också betalningstidpunkterna och beloppen för engångspotterna.

I tabellen för välfärdsområden finns också tidpunkterna för och storleken på lönesamordningspotterna (lokal justeringspott).

Avtalshöjningarna i kommunsektorn 2023–2024

Avtalshöjningarna i kommunsektorn 2023–2024

 

 

AKTA

UKTA

TS

TIM-AKA
***

LÄKTA (veterinärerna)
****

1.1.2023

Allmän förhöjning

 

 

 

 

1,50 %

1.1.2023

Lokal justeringspott

 

 

 

 

0,40 %

1.6.2023

Allmän förhöjning

2,20 %

2,02 %

2,20 %

2,20 %

0,70 %

1.6.2023

Lokal justeringspott *

0,4 % + 0,3 %

0,4 % 
+ 0,3 %*

0,4 % 
+ 0,3 %

0,4 % 
+ 0,3 %

0,30 %

1.6.2023

Pott för löneutvecklings-programmet (lokal pott)

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

30.6.2023

Engångspott

467 € (467 € 
+ 120 € Bilaga 5)

467 € 
(467 € 
+ 150 € Del G)

467 €

467 €

467 €

1.10.2023

Allmän förhöjning

 

 

 

 

0,77 %

1.2.2024

Pott för löneutvecklings-programmet (central pott)

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

1.5.2024

Allmän förhöjning

 

0,77 %

 

 

 

1.6.2024

Allmän förhöjning

2,27 %

1,50 %

2,27 %

2,27 %

1,50 %

1.6.2024

Lokal justeringspott *

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

1.6.2024

Pott för löneutvecklings-programmet (lokal pott) **

0,60 %

0,60 %

0,60 %

0,60 %

0,60 %

* Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,3 % (1.6.2023) eller 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** En pott för löneutvecklingsprogrammet kan användas på central nivå.

*** De allmänna förhöjningarna i cent i TIM-AKA klarnar senare.

**** Veterinärer (LÄKTA bilaga 5), gäller huvudsakligen kommunala arbetsgivare. Tidpunkten för höjningen av arvodena enligt veterinärtaxan preciseras senare.

Avtalshöjningarna i välfärdssektorn 2023–2024

Avtalshöjningarna i välfärdssektorn 2023–2024

 

 

SH-avtalet

LÄKTA ***

VÄLKA

mars 2023

Engångspott

600 €

 

 

1.6.2023

Allmän förhöjning

2,20 %

2,2 % / 2,62 % / 2,18 %

2,20 %

1.6.2023

Lokal justeringspott *

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %

1.6.2023

Pott för löneutvecklings-programmet (lokal pott)

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1.6.2023

Lönesamordningspott (lokal pott)

1,50 %

1,50 %

1,00 %

30.6.2023

Engångspott

467 €

467 €

467 €

1.10.2023

Allmän förhöjning

 

0,77 %

 

1.2.2024

Pott för löneutvecklings-programmet (central pott)

0,40 %

0,40 %

0,40 %

1.6.2024

Allmän förhöjning

2,27 %

1,5 % / 1,92 %

2,27 %

1.6.2024

Lokal justeringspott *

0,4 % + 0,33 %

0,4 % + 0,33 %

0,4 % + 0,33 %

1.6.2024

Pott för löneutvecklings-programmet (lokal pott) **

0,60 %

0,60 %

0,60 %

1.10.2024

Lönesamordningspott (lokal pott)

2,50 %

2,50 %

2,00 %

* Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,3 % (1.6.2023) eller 0,33 % (1.6.2024), fördelas hälften lokalt som en allmän förhöjning och den andra hälften enligt arbetsgivarens beslut.

** En pott för löneutvecklingsprogrammet kan användas på central nivå.

*** Tidpunkterna för höjning av åtgärdsarvodena eller motsvarande i LÄKTA bilaga 1–5 preciseras senare.