Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 12 Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem från 1.10.2022

  Löner

  § 3 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i AKTA

  Tillämpning av och undantag från lönekapitlet i AKTA (kap. II):

  AKTA
  paragraf

  AKTA
  sakfråga

  Undantag från tillämpningen av AKTA

  § 1

  De anställdas rätt till lön

   

  § 2

  Grundläggande lönebegrepp

   

  § 3

  Minimlön

   

  § 4

  Deltidslön

   

  § 5

  Ordinarie lön

   

  § 6

  Lönesystemet

   

  § 9

  Uppgiftsrelaterad lön

  Se § 4 ja 5

  §10

  Väsentliga ändringar i uppgifterna

  Se också § 5

  § 11

  Individuellt tillägg

  På familjedagvårdarna tillämpas bestämmelsen i protokollsanteckningen i AKTA kap. II § 11 mom. 6 om minimbeloppet för individuella tillägg, med den avvikelsen att minimbeloppet är minst 1,3 % av den sammanräknande uppgiftsrelaterade lönerna för dem som omfattas av bilaga 12.

  I fråga om årstillägg iakttas bestämmelsen i bilaga 13 § 4 i AKTA 2003–2004 per 15.2.2005.

  § 12

  Arbetserfarenhetstillägg

   

  § 13

  Resultatbonus

   

  § 14–16

  Engångsarvode, rekryteringstillägg, språktillägg

   

  § 18

  Lönebetalning

   

  § 19

  Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad

   

  § 20

  Kvittningsrätt och återkrav av lön

   


  Tillämpningsanvisning

  Om minst 30 anställda omfattas av bilaga 12 ska arbetsgivaren använda minst 1,3 % av deras sammanräknade uppgiftsrelaterade löner för betalning av individuella tillägg till dessa anställda. Justeringen görs årligen.


  § 4 Grundlön från 1.10.2022

  Lönepunkt

  En familjedagvårdares grundlön är alltid minst lönen enligt lönepunkt 12PPH100. Grundlönen ska justeras i enlighet med lönepunkt 12PPH200 för en familjedagvårdare som utöver fyra samtidigt närvarande barn har en förskole- eller grundskoleelev i sin vård.

   

  1.10.2022

  12PPH100 Grundlön

   1 868,56 €

  12PPH200 Grundlön

   1 917,02 €


  Tillämpningsanvisning

  Vid placeringen av barn ska beaktas bland annat bestämmelserna i lagen och förordningen om småbarnspedagogik, enligt vilka högst 4 ½ barn får skötas samtidigt. Det halva barnet enligt förordningen avser en förskole- eller grundskoleelev.


  § 5 Ändring av lönen vid ändring av lönepunkt

  För den tid som en familjedagvårdare utöver fyra samtidigt närvarande barn har en förskole- eller grundskoleelev i sin vård bestäms lönen enligt lönepunkt 12PPH200.

  Ändringen av lönepunkt från 12PPH100 till 12PPH200 träder i kraft från den tidpunkt då vården av förskole- eller grundskoleeleven inleds.

  När vården av förskole- eller grundskoleeleven har upphört, betalas lön enligt lönepunkt 12PPH200 fram till utgången av kalendermånaden.


  Exempel 1

  Familjedagvårdaren har två barn i vård. Utöver dem placeras en förskoleelev hos familjedagvårdaren. Familjedagvårdarens lön bestäms fortfarande enligt lönepunkt 12PPH100, eftersom han eller hon utöver förskoleeleven inte har fyra barn i vård. Inte heller då vården av förskoleeleven upphör påverkas familjedagvårdarens lön.


  Exempel 2

  Familjedagvårdaren har fyra barn i vård. Utöver dem placeras en förskoleelev hos familjedagvårdaren från 13.12.2022. Familjdedagvårdarens lön bestäms från 13.12.2022 enligt lönepunkt 12PPH200. Vården av förskoleeleven upphör 2.6.2023. Familjedagvårdarens lön bestäms från 1.7.2023 enligt lönepunkt 12PPH100.


  6 § slopat