Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 12 Anställningsvillkor för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem från 1.10.2022

  Allmänna bestämmelser

  § 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser

  mom. 1 Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem

  Anställningsvillkoren för familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem följer bestämmelserna i denna bilaga och bestämmelserna för arbetstagare i gällande allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA), så som närmare föreskrivs nedan.

  mom. 2 Hur bestämmelserna i AKTA tillämpas

  Bestämmelserna i AKTA och denna bilaga tillämpas så att en särskild bestämmelse i denna bilaga åsidosätter motsvarande bestämmelse i AKTA på det sätt som närmare föreskrivs nedan.

  § 2 Tillämpliga bestämmelser i allmänna delen i AKTA

  AKTA
  paragraf

  AKTA
  sakfråga

  Undantag från tillämpningen av AKTA

  § 1

  Tillämpningsområde

   

  § 4

  Lokal avtal

   

  § 5

  Arbetsgivarens allmänna rättigheter

   

  § 6

  tidpunkten å ett arbetsavtalsförhållande och medföljande rättigheter börjar

   

  § 8

  Anställningen fortsätter utan avbrott

   

  § 9

  Uppvisande av läkarintyg

   

  § 10

  Arbetstagaens uppgifter

  Se tillämpningsanvisningen nedan.


  Tillämpningsanvisning

  1. Parallellt (fortlöpande) arbete som familjedagvårdare och i andra uppgifter

  Om en familjedagvårdare samtidigt sköter både arbetet som familjedagvårdare i sitt eget hem och ett annat arbete för vilken lönen bestäms enligt bilagorna 1–2 och 5–8 i AKTA, slås den lön som betalas för dessa arbeten inte slås ihop. Trots att det är fråga om ett enda anställningsförhållande bestäms lönerna för de olika uppgifterna var för sig. Motsvarande förfarande tillämpas när det är fråga om ett annat kollektivavtal inom kommunsektorn.

  Vilket arbetstidssystem och vilken övertidsgräns som ska iakttas beror på vilketdera arbetet familjedagvårdaren huvudsakligen utför, dvs. under mer än 50 % av den sammanlagda arbetstiden. Övertids- och andra arbetstidsersättningar bestäms alltid utgående från lönen i den uppgift där det arbete som berättigar till ersättningen utförts.

  2. Tillfällig omplacering i andra uppgifter

  Om arbetsgivaren tillfälligt omplacerar familjedagvårdaren i ett annat arbete som omfattas av AKTA betalas lön under omplaceringen i enlighet med § 10 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. Motsvarande förfarande tillämpas när det är fråga om ett annat kollektivavtal inom kommunsektorn.

  Arbetsgivaren kan tillfälligt omplacera en familjedagvårdare i ett arbete utanför hemmet, till exempel på ett daghem. Familjedagvårdaren följer då den nya arbetsplatsens arbetstid och arbetsskift, men vid bestämningen av den ordinarie arbetstiden och övertidsgränsen tillämpas bestämmelserna för den arbetstidsform som huvudsakligen tillämpas på familjedagvårdaren, dvs. i det arbete som familjedagvårdaren utför under mer än 50 % av arbetstiden. Det är att rekommendera att familjedagvårdaren underrättas om omplaceringen senast dagen innan. När en tillfällig omplacering övervägs ska också vårdbehovet för familjedagvårdarens egna barn beaktas. Familjedagvårdaren betalas ersättning enligt bilaga 16 för de kostnader som omplaceringen medför.