På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS-opas

  TS-opas: TS:n rakenne

  1 Allekirjoituspöytäkirja

  Kertaluontoiset kyseiseen sopimuskierrokseen liittyvät asiat:

  • viittaukset muihin sopimuksiin (esim. matkakustannukset)
  • TS:n voimassaoloaika
  • TS:n mukaiset palkantarkistukset
  • TS:n valtakunnalliset työryhmät

  2 Yleinen osa

  TS:n yleiseen osaan on otettu määräykset sen ja muiden kunnallisten sopimusten kytkennöistä kuten

  • soveltamisalasta,
  • viittaukset KVTES:iin ja kunnalliseen pääsopimukseen,
  • määräys tuntipalkkaisten (TTES) työskentelyyn liittyvän viranhaltijan ja työntekijän työaikajärjestelyistä ja
  • viittaukset edelleen noudatettaviin vanhojen määräysten mukaisiin palvelussuhteen ehtoihin.

  3 Palkkausluku

  TS:n keskeinen osa, joka sisältää palkkausjärjestelmän perusteet ja siihen liittyvät määräykset.

  4 Liitteet 1–6