TS-opas: Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomakemalli

I Taustatiedot

 Henkilön nimi

 

 Tehtävänimike

 

 Koulutus

 

 Työpaikka

 

II Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Lomakkeella on lueteltu teknisten sopimuksen mukaiset esimerkkitekijät.
Huomaa, että näistä tekijöistä saattaa olla käytössä vain osa ja/tai niiden ohella tai sijasta voidaan käyttää muitakin paikallisesti sovittuja tekijöitä.

 Työtulokset

 

 

 

 

 Ammattitaito

 

 

 

 

 Työkokemus

 

 

 

 

 Koulutettavuus

 

 

 

 

 Monitaitoisuus

 

 

 

 

 Oma-aloitteisuus

 

 

 

 

 Vastuuntunto

 

 

 

 

 Yhteistyökyky

 

 

 

 

 Tehokkuus

 

 

 

 

 Luovuus

 

 

 

 

III Tulevan kauden tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi (ellei niitä ole erikseen kirjattu esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Työsuorituksen arvioinnin vahvistaminen

 Tämä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomake on viranhaltijan/työntekijän ja esimiehen  yhteisesti käsittelemä.

 

 Aika ja paikka

 

 Esimiehen allekirjoitus

 Viranhaltijan/työntekijän allekirjoitus