Suomeksi

TS 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Handledning för TS

  Handledningen för TS: Strukturen i TS

  1 Underteckningsprotokoll

  Frågor av engångskaraktär under avtalsomgången:

  • hänvisningar till andra avtal (t.ex. resekostnader)
  • avtalets giltighetstid
  • lönejusteringar enligt TS
  • riksomfattande arbetsgrupper för TS

  2 Allmänna delen

  I den allmänna delen i TS finns bestämmelser om avtalets kopplingar till andra kommunala avtal såsom

  • bestämmelser om tillämpningsområdet
  • hänvisningar till AKTA och det kommunala huvudavtalet
  • bestämmelser om arbetstidsarrangemang för tjänsteinnehavare och arbetstagare vilkas uppgifter är knutna till timavlönades arbete (TIM-AKA) och
  • hänvisningar till anställningsvillkor i gamla bestämmelser som fortfarande är tillämpliga.

  3 Lönekapitlet

  En central del av TS som innehåller en beskrivning av lönesystemet och lönebestämmelser.

  4 Bilaga 1–6