På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

  II Viranhaltijoiden palkka

  2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

   

  AMMATILLISISSA AINEISSA

  4 09 04 00 1

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 09 04 00 2

  Soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin- tai
  rakennusarkkitehdin tutkinto

  4 09 04 00 3

  Soveltuva opistoasteen tutkinto

  4 09 04 00 8

  Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

   

  YHTEISISSÄ AINEISSA

  4 09 04 00 5

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 09 04 00 6

  Muu soveltuva tutkinto


  Pöytäkirjamerkintä

  Yllä oleva hinnoittelu sisältää sekä nykyisen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) 13 ja 14 §:n että aikaisemmin voimassa olleiden kelpoisuusasetusten mukaisen pätevän opettajan peruspalkan.

  1.8.2000 alkaen tämän liitteen soveltamisen piiriin tulleet sellaiset liitteen 11 opettajat, joilla on opistoasteen tutkinto ja alempi korkeakoulututkinto, rinnastetaan hinnoittelukohtaan 4 09 04 00 2. Soveltuvan opistoasteen tutkinnon suorittanut OVTES 1999 liitteiden 11–13 opettaja tai Opetushallituksen hyväksymän tutkinnon suorittanut liitteen 8 opettaja rinnastetaan hinnoittelukohtaan 4 09 04 00 3.


  3 § Vuosisidonnainen lisä

  Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  6 %

  4 %

  6 %

  6 %

  6 %