På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

  IV Tuntiopettajat

  9 § Tuntiopettaja

  1 mom.

  Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset ovat seuraavat:

   

  AMMATILLISISSA AINEISSA

  4 09 07 01 5

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 09 07 01 6

  Soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin- tai
  rakennusarkkitehdin tutkinto

  4 09 07 01 7

  Soveltuva opistoasteen tutkinto

  4 09 07 02 2

  Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

   

  YHTEISISSÄ AINEISSA

  4 09 07 01 9

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 09 07 02 0

  Muu soveltuva tutkinto

  2 mom.

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 4 §:n 2–5 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Sivutoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan lisäksi mitä 2 §:n pöytäkirjamerkinnässä on todettu, jolloin se vaikuttaa tuntipalkkioperusteen.

  3 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 5 §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

  4 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 5 §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.