På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

  V Erinäisiä määräyksiä

  10 § Siirtymämääräys 1.1.2005 euromääräiseen palkkaukseen siirretyille opettajille

  1 mom.

  Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2004 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2005 alkaen laskettava uusi kokonaisansio, muodostuu erotuksesta henkilökohtainen palkanlisä.

  2 mom.

  Henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tehtäväkohtaisessa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viranhaltijan siirtyessä muuhun virkaan.


  Soveltamisohje

  Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostuneiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtaisiksi palkan muutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaista lisää.