På svenska
OVTES
Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

IV Tuntiopettajat

9 § Tuntiopettaja

1 mom.

Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä. Tuntiopettajan peruspalkka (ks. palkkaliite) ja hinnoittelutunnukset ovat seuraavat:

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

4 09 07 01 5

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 09 07 01 6

Soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin- tai
rakennusarkkitehdin tutkinto

4 09 07 01 7

Soveltuva opistoasteen tutkinto

4 09 07 02 2

Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 09 07 01 9

Ylempi korkeakoulututkinto

4 09 07 02 0

Muu soveltuva tutkinto

2 mom.

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 2 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 4 §:n 2–5 momentin mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta. Sivutoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan lisäksi mitä 2 §:n pöytäkirjamerkinnässä on todettu, jolloin se vaikuttaa tuntipalkkioperusteen.

3 mom. (voimaan 1.8.2017)

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 5 §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

4 mom. (voimaan 1.8.2017)

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 5 §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.