OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

4 09 04 00 1

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 09 04 00 2

Soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin- tai
rakennusarkkitehdin tutkinto

4 09 04 00 3

Soveltuva opistoasteen tutkinto

4 09 04 00 8

Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 09 04 00 5

Ylempi korkeakoulututkinto

4 09 04 00 6

Muu soveltuva tutkinto


Pöytäkirjamerkintä

Yllä oleva hinnoittelu sisältää sekä nykyisen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) 13 ja 14 §:n että aikaisemmin voimassa olleiden kelpoisuusasetusten mukaisen pätevän opettajan peruspalkan.

1.8.2000 alkaen tämän liitteen soveltamisen piiriin tulleet sellaiset liitteen 11 opettajat, joilla on opistoasteen tutkinto ja alempi korkeakoulututkinto, rinnastetaan hinnoittelukohtaan 4 09 04 00 2. Soveltuvan opistoasteen tutkinnon suorittanut OVTES 1999 liitteiden 11–13 opettaja tai Opetushallituksen hyväksymän tutkinnon suorittanut liitteen 8 opettaja rinnastetaan hinnoittelukohtaan 4 09 04 00 3.


3 § Vuosisidonnainen lisä

Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

6 %

4 %

6 %

6 %

6 %