Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 4 Yrkesläroanstalter

  IV Timlärare

  § 9 Timlärare

  mom. 1

  På timlärare tillämpas bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

   

  I YRKESÄMNEN

  4 09 07 01 5

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 09 07 01 6

  Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

  4 09 07 01 7

  Lämplig examen på institutnivå

  4 09 07 02 2

  Annan lämplig examen eller utbildning

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 09 07 01 9

  Högre högskoleexamen

  4 09 07 02 0

  Annan lämplig examen

  mom. 2

  Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut enligt bestämmelserna om övertimarvode i § 8 utifrån grundlönen i § 2 och undervisningsskyldigheten i § 4 mom. 2–5. På timlärare i bisyssla tillämpas också protokollsanteckningen i § 2, vilket inverkar på timarvodesgrunden.

  mom. 3 (träder i kraft 1.8.2017)

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 5, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

  mom. 4 (träder i kraft 1.8.2017)

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas uppgifter i enlighet med § 5, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.