På svenska
LS
III Työaika

Sovellettavat määräykset

1 § HYVTESin työaikaluvun sovellettavat määräykset

Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan HYVTESin työaikaluvun (III luku) seuraavia määräyksiä:

HYVTES-
pykälä

HYVTES-
asia

Poikkeukset HYVTES:n
soveltamisesta

1 §

Työajan tehokkaan käytön periaate

 

3 §

Työaikamääräyksistä poikkeaminen

 

4 §:n
2 mom.

Eräitä erityistilanteita

 

12 §

Vuorokauden ym. alkaminen

 

18 § ja
19 §:n 1 ja
2 mom.

Epämukavan työajan
korvaukset

HYVTES:ssa määrättyjä korvauksia ei suoriteta päivystykseen määrätylle eikä liitteessä tarkoitettua kliinistä lisätyötä tekevälle, ks. erikseen määräykset
liitteissä.

20 §

Työaikakorvausten yleiset suorittamisedellytykset

 

21 §

Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset

Johtavassa asemassa olevalle suoritetaan päivystyksestä ja kliinisestä lisätyöstä liitteissä määrätyt korvaukset, ks. jäljempänä 11 §.

27 §

Työajan tasoittumissuunnitelma

Ks. lisäksi työaika-asiakirjoja koskeva 15 §:n määräys jäljempänä.

30 §

Työaikapankki

 

31 §

Liukuva työaika

 

 32 § 1 mom.

Liukuvan työajan ehdot

 

33 § 

Säännöllisen työajan ylittävän tai alittavan kertymän rajat (saldokertymät)

 

34 §

Lisä- ja ylityö liukuvassa työajassa

Lisä- ja ylityökorvaukset määräytyvät tämän luvun 8 ja 10 pykälien mukaan

35 §

Palvelussuhteen päättyminen liukuvassa työajassa