II Päivystys

3 § Työpaikkapäivystyksen korvaukset sekä poikkeavan työpaikkapäivystyksen ja vapaamuotoisen päivystyksen aktiivityön korvaukset


Huomautus

Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät yleisen osan 14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2015 lukien.

Vapaamuotoisen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen peruskorvaukset määräytyvät tämän sopimuksen yleisen osan 14 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2015 lukien.