Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 3 Sjukhusläkare

II Jour

§ 3 Ersättning för arbetsplatsjour samt för arbetad tid under avvikande arbetsplatsjour och fri jour


Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms från 1.1.2015 enligt § 14 mom. 1 i allmänna delen.

Från 1.1.2015 bestäms grundersättningarna för fri jour och avvikande arbetsplatsjour enligt § 14 mom. 2 i allmänna delen i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 14 mom. 1.