Julkaisu

Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhdessä koonneet raportin etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla. Raportti valmistui juuri ennen koronaepidemian puhkeamista Suomessa. Samalla etätyöstä ja sen tekemisestä tuli ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen.

Etätyöstä kannattaa kerätä kokemuksia koronaepidemian kaltaisessa vallitsevassa poikkeustilanteessa. Kokemukset auttavat toipumista poikkeusoloista. Ne auttavat myös mietittäessä sitä, miten etätyö kannattaa ja miten se halutaan järjestää tulevina vuosina. Raportti muodostaa tätä varten hyvän tarkastelukehikon.

Etätyön mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää

On suositeltavaa, että kunta-alalla hyödynnetään etätyötä monipuolisemmin ja laajemmin kuin tätä raporttia laadittaessa vuonna 2019. Työryhmän kokoamat tiedot kuntatyöpaikoilta ja tuorein työolobarometri osoittivat silloin, että ilman toimenpiteitä kunta-ala jäisi muuten jälkeen muiden alojen kehityksestä.

Tekninen kehitys mahdollistaa nykyisin etätyöskentelyn ja yhteydenpidon muihin työntekijöihin ja asiakkaisiin huomattavasti aiempaa helpommin ja vaivattomammin. Tutkimukset ja kokemukset osoittavat etätyön myönteiset vaikutukset työn tuloksellisuuteen, työvoiman saatavuuteen, työhyvinvointiin sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Töiden muuttuminen saattaa tuoda sellaisiinkin töihin, joissa etätyön tekeminen ei aiemmin ollut mahdollista, yksittäisiä työtehtäviä, joihin keskittyminen ja joiden tekeminen on mahdollista kotona tai erityisessä etätyöpisteessä.

Etätyötä koskevat ohjeet käsitellään yhteistoiminnassa

Etätyöhön liittyvät ohjeistukset ja käytännöt laatii jokainen kuntaorganisaatio itse. Nämä ohjeet tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä.

On hyvä muistaa, että kysymys on työn organisoinnista, johon liittyy oleellisesti myös johtaminen ja organisaation toimintakulttuuri. Pelkkä ohjeistus riittää harvoin kertomaan, kuinka toivottua tai ei-toivottua etätyön tekeminen organisaatiossa on. Pelkkää ohjetta lukemalla ei välttämättä selviä sekään, miten käytännössä nykyisin toimitaan – tai haluttaisiin toimia.

Etätyön pitää perustua ohjeiden lisäksi myös molemminpuoliseen luottamukseen ja järjenkäyttöön.

Etätyön edistäminen käytännössä

Kun halutaan edistää etätyön hyödyntämistä omassa organisaatiossa, kannattaa tätä raporttia käyttää työvälineenä ja keskustelun tukena.

Hyödyllistä voi olla kartoittaa esimerkiksi keskustelutilaisuuksien avulla esimiesten ja henkilöstön kokemuksia nykyisistä etätyökäytännöistä ja kiinnostusta etätyöskentelyn parempaan hyödyntämiseen.

Etätyöpaikkojen järjestämiseen liittyy nykyisin monen mielestä kiehtovia mahdollisuuksia. Miten todella voitaisiin hyödyntää erilaisia lähi-, kauko- ja coworking-työpisteitä? Kysymys ei ole välttämättä vain kuntaorganisaation omista työntekijöistä vaan mahdollisesti myös yritysten, toisten kuntien ja valtion virastojen työntekijöistä. Entä voisiko sopivia työtehtäviä hoitaa kesämökkikunnasta käsin tai laskettelukeskuksen kaukotyöpisteessä?

Erilaiset etätyöhän liittyvät kokeilut ja kehittämishankkeet ovat tervetulleita. Työryhmä suosittelee etätyöhön
liittyvien kehittämistekojen ja -tarinoiden kertomista ja näkyväksi tekemistä Kuntekon Tekojen torilla.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
40 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-703-2
Julkaistu:
4/2020
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos