På svenska
Yleiskirje
17/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 2009 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2010 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen asettama koulutustyöryhmä on hyväksynyt kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi liitteissä 28 yksilöidyt JUKO ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n, Kunta-alan unioni/JHL ry:n, Kunta-alan unioni/Jyty ry:n, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n, ja Tehy ry:n koulutustilaisuudet vuodelle 2010 sekä liitteen 1 muutokset hyväksyttyyn loppuvuoden 2009 koulutukseen.

Kuntien eläkevakuutuksen/Kevan eläketietoutta koskeva koulutus järjestöjen luottamusmiehille vuonna 2010 on lueteltu liitteessä 8.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja            Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö               Margareta Heiskanen

Liitteet (pdf) 
1. Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2009 ay-koulutukseen
2. JUKO ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2010
3. KTN ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2010
4. Kunta-alan unioni/JHL ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2010
5. Kunta-alan unioni/Jyty ry:n ay-koulutustilaisuuet v. 2010
6. TNJ/Super ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2010
7. Tehy ry:n ay-koulutustilaisuudet v. 2010
8. Kuntien eläkevakuutuksen/Kevan eläketietokoulutus järjestöjen luottamusmiehille v. 2010