Suomeksi
Cirkulär
17/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i den fackliga utbildningen år 2009 och godkänd facklig utbildning år 2010

Den utbildningsarbetsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har godkänt facklig utbildning för år 2010 i enlighet med rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning. Kurserna ordnas av FOSU rf, Teknik och hälsa FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/Jyty rf, Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf och Tehy rf, och de finns uppräknade i bilaga 28. Ändringarna i de kurser som hålls i slutet av år 2009 framgår av bilaga 1. Den största delen av utbildningen sker på finska.

Kommunernas pensionsförsäkrings kurser i pensionsfrågor för förtroendemän år 2010 finns uppräknade i bilaga 8.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Forskningschef Margareta Heiskanen

 

Bilagor

 

  • Ändringar i den fackliga utbildningen 2009
  • FOSU rf:s fackkurser år 2010
  • FKT rf:s fackkurser år 2010
  • Kommunfackets union/JHL rf:s fackkurser 2010
  • Kommunfackets union/Jyty rf:s fackkurser 2010
  • TFO/Super rf:s fackkurser år 2010
  • Tehy rf:s fackkurser år 2010
  • Kommunernas pensionsförsäkrings kurser i pensionsfrågor för förtroendemän år 2010