Työelämän kehittämistoimintaa vahvistettiin pysyvästi

KT:n lakisääteinen tehtävä on edunvalvonta- ja sopimustoiminnan lisäksi työelämän kehittäminen. KT hoiti ja kehitti henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Näitä tehtäviä hoidettiin yhdessä kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa erilaisin yhteistyöverkostoin sekä yhteistoiminnallisesti pääsopijajärjestöjen kanssa. 

Liminkalaiset gaalassa.
Liminka valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi Tärkeissä töissä -gaalassa. Kuva: Ilkka Ranta-aho.

Toimintavuonna KT:lla oli 23 yhteistyöverkostoa, joista 19 oli työnantajaverkostoa ja neljä yhteistoiminnallista verkostoa. 

Työnantajayhteistyössä tehtiin edunvalvontaa ja tuettiin esihenkilötyötä

Työelämää kehitettiin yhteistyössä työnantajien kanssa muun muassa työsuojelupäälliköiden ja HR-johdon verkostoissa. Osa verkostoista keskittyi enemmän kuntien ja toiset hyvinvointialueiden ajankohtaisiin kysymyksiin. Toimintavuonna esillä olivat myös muun muassa TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyvät teemat. Hyvinvointialueilla oli oma HR-johdon verkostonsa sekä kansainvälisiin rekrytointeihin keskittynyt verkosto.

Henkilöstöjohtamista ja esihenkilötyötä tuettiin myös kuntaperheen Kuntayt5:n yhteisillä kehittämishankkeilla. Kuntayt5:ssä ovat mukana KT, Kuntaliitto, Avainta, Keva ja Kuntarahoitus.  Esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on jo vuosia auttanut kunta-alan esihenkilöitä kehittymään tehtävissään. Toimintavuonna vastaava valmennusohjelma käynnistettiin myös hyvinvointialueille.  

KT osallistui myös kansalliseen työelämäsäännöstöjen valmisteluun. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa jatkettiin työsuojelusäännöstön ja ohjeistusten tarkastelua ja niiden kehittämistarpeiden arviointia. Jaostotyöskentelyssä KT toi vahvasti esiin muun muassa sen, että työnantajaa velvoittavaa lisäsääntelyä psykososiaalisen kuormituksen seurantaan ei tarvita, vaan työpaikat hyötyisivät enemmän ohjeistuksesta nykyisen lainsäädännön soveltamiseen. Niin sanotun kuormitusjaoston työskentely jatkuu vuoden 2024 kesäkuun loppuun saakka.

 

Kun olemme töissä olemme #tärkeissä töissä.

 

Yhteistoiminnallisesti tuotiin esille työn merkitystä ja onnistumisia

Työelämän kehittämisen Tärkeissä töissä -palvelutiimi käynnistyi vakituisena toimintana vuoden 2023 aikana yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Aiemmin yhteistyötä tehtiin hankepohjaisesti. Uuden nimen Tärkeissä töissä lisäksi työelämän kehittämisen kokonaisuus sai uuden visuaalisen ilmeen, nettisivut ja logon.  

Kevään aikana KT ja pääsopijajärjestöt laativat yhteisen kannanoton julkisen työn arvosta. Sen pohjalta toteutettiin Lahden työmarkkinaseminaarin yhteydessä käynnistetty viestintäkampanja julkisen työn arvosta ja merkityksestä. Kampanjaa jatkettiin myös kesän yli kuntien ja hyvinvointialueiden lähtiessä siihen mukaan sosiaalisen median päivityksin.  

Vuosittain toteutettava Tekojen tori -kampanja keräsi toimintavuonna yhteensä lähes 300 tekoa, joista palkittiin joulukuussa kekseliäimpiä tekoja ja hyviä käytäntöjä Tärkeissä töissä -gaalassa.

Työelämän kehittämistä johtaa jo vuonna 2019 perustettu järjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry. Sen alaisuuteen perustettiin vuonna 2023 kehittämisjaokset sekä kunnille että hyvinvointialueille. Kehittämisjaosten jäsenet ovat työnantajien ja henkilöstön edustajia eri organisaatioista. Kehittämisjaoksessa suunnitellaan yhteisiä kehittämistoimia henkilöstön hyvinvoinnin ja saatavuuden tueksi.

Sopimusratkaisussa 2022–2025 sovittiin valtakunnansovittelijan ehdotuksesta erillisestä hyvinvointialueiden työhyvinvointiryhmästä. Ryhmä työskenteli yhdessä Tekryn ja hyvinvointialan kehittämisjaoksen kanssa. Ryhmän tavoitteena on muun muassa tukea esihenkilötyötä ja muutosjohtamista sekä lisätä sote-alan houkuttelevuutta. Työryhmä etsii myös keinoja henkilöstön työhyvinvoinnin, työkyvyn tuen ja työolojen parantamiseksi.  

Työelämän kehittämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä myös STM:n sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelman kanssa. Ohjelmatyön aikana kootut Hyvän työn edellytysten toimintamallit sote-työpaikoille julkaistiin Tärkeissä töissä -sivustolla.  

Syksyllä 2023 työnsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRY:ssä suunniteltiin alkuvuodesta 2024 toteutettavaa kyselyä työsuojelun yhteistoimintaryhmille, joka liittyy työsuojeluvaltuutettujen ajan käyttöön.  

KT ja pääsopijajärjestöt seuraavat yhdessä työn murrosta kunta- ja hyvinvointialalla. Syksyllä käynnistyi työn murroksen kolmas seurantakierros. Asiantuntijahaastattelut toteutettiin yhteensä 19 eri asiantuntijuusalueelta tai teemasta. Työn murroksen seurantaryhmä kokoontui säännöllisesti.