KT:n henkilöstössä työskenteli usean alan asiantuntijoita

KT:n toimistossa Kuntatalolla, Helsingissä työskenteli vuoden 2023 lopussa 65 asiantuntijaa. 

Työntekijät istuvat värikkäissä mökkimäisissä työpisteissä. Kuva: Eeva Anundi.

KT:n toimiston tehtävät oli jaettu eri yksiköihin, joita olivat:

  • johto
  • hallinto
  • viestintä, asiakkuudet ja koulutus sekä KT-lehti
  • yleiset palvelussuhdeasiat
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat
  • opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat
  • työmarkkinatutkimus  
  • henkilöstövoimavarojen kehittäminen.

KT:n toimistoa johti toimitusjohtaja Markku Jalonen. Johtoryhmän muodostivat neuvottelujohtaja Hannu Freund, hallintojohtaja Mika Huuskonen, tutkimusjohtaja Mika Juutinen, neuvottelujohtaja Anne Kiiski, neuvottelujohtaja Anna Kukka, neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas, yhteysjohtaja Aija Tuimala ja toimitusjohtaja Vesa Laine.

Hallinnon käytännöt sekä jäsenmaksulaskenta uudistuivat  

KT:n asiakas- ja jäsenpalveluiden kehittäminen ja asiakkuustyön tukeminen olivat hallintopalvelujen keskeistä työtä toimintavuonna. Uutta palvelu- ja hallintorakennetta tuettiin sekä teknisten ratkaisujen että järjestelmäkehityksen keinoin. Hallintoyksikkö vastasi myös KT:n taloushallinnosta ja tilinpäätöksestä, joka julkaistaan erikseen.  

Hallintoyksikön keskeisenä tehtävänä oli myös huolehtia KT-lain mukaisen jäsenmaksulaskutuksen onnistumisesta. Jäsenyhteisöjen maksuosuudet määräytyivät KT-lain mukaan jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan.  

Lisäksi KT otti toimintavuonna käyttöönsä muun muassa sähköisen jäsenhakemuksen uusille yritysjäsenille.