Työmarkkinatutkimus tuotti laajasti tietoa edunvalvonnan tueksi

KT:n tutkimusyksikkö teki toimintavuonna 23 selvitystä. Osa tutkimustyöstä palveli suoraan neuvottelu- ja edunvalvontatyötä. Lisäksi tutkimustyötä tehtiin jäsenyhteisöjen tueksi. Vuosittain toteutettavia kyselyitä olivat muun muassa täydennyskoulutustiedustelu, työvoimaselvitykset ja ajankohtaistiedustelu työnantajien talouden sopeuttamiskeinoista.

Työnhakijat lukevat lehtien työpaikkailmoituksia kirjastossa. Kuva: Eeva Anundi.

Tutkimusyksikkö teki työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin ja niin sanottuihin perälautaneuvotteluihin sekä palkkausjärjestelmien uudistamiseen liittyviä laskelmia ja selvityksiä sekä tilasto- ja tietopalvelua eri kohderyhmille. Tutkimustietoa tuotettiin aktiivisesti myös eläke-edunvalvonnan ja henkilöstön saatavuuteen liittyvän edunvalvonnan tueksi.

Vuonna 2023 toteutettiin seuraavat tiedustelut: 

 • OVTES Osio F liite 11 Lasten ja nuorten taidekoulu
 • Kesätyöpaikkatiedustelu
 • Määräaikaisten viranhaltijoiden ja päätoimisten tuntiopettajien lomapäiväkorvaustiedustelu
 • Pikatiedustelu SOTE-sopimuksen kertapalkkiosta ja henkilöstön ruokailusta
 • LS-sopimuksen kokonaispalkkatiedustelu
 • Ammatillista täydennyskoulutusta vuonna 2022 koskeva tiedustelu
 • Kesätyötiedustelu kesätyöntekijöille
 • Sopimuskaudeksi 2022–2025 asetetun työkyvyn tuen työryhmän kysely
 • Kysely OVTES osio F liite 11
 • Palkitsemistiedustelu
 • SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön työvuorosuunnittelua ja työvuorojen muuttamista koskeva kysely
 • OVTES Osio C Ammatilliset oppilaitokset
 • Lääkärien ja hammaslääkärien työvoimatilannekysely 2023
 • Hyvinvointialueiden työvoimatilannetta koskeva tiedustelu 2023
 • Kuntasektorin työvoimatilannetta koskeva tiedustelu 2023
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön työaikoja koskeva tiedustelu
 • Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023
 • Tietopyyntö työllisyyden kuntakokeilijoista
 • Kysely yksityisen sektorin käytöstä
 • Työn murroksen seurantakysely
 • Sopimuspalokuntalaisten työskentely hyvinvointialueilla
 • Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 hyvinvointialalla
 • Ajankohtaiskysely