KT:n koulutustoiminnan ensimmäinen vuosi oli menestys

KT:n oma koulutustoiminta alkoi vuonna 2022, joten toimintavuosi oli koulutustoiminnan ensimmäinen kokonainen vuosi. Toiminnassa keskityttiin edelleen vakiinnuttamiseen sekä asiakasmarkkinointiin, koska asiakkaiden tietoisuus jäsenmaksuun sisältyvästä koulutuksesta haluttiin varmistaa.

Koulutusten pedagogista ja teemallista suunnittelua, ilmoittautumisen sujuvuutta ja raportointia kehitettiin vuoden aikana. Lisäksi käynnistettiin ensimmäisen palkanlaskijoille suunnatun verkkokoulutuksen suunnittelu.

Toimintavuonna toteutettiin 76 koulutusta, joihin osallistui yhteensä 8 566 jäsenyhteisön edustajaa. Näistä 67 koulutusta järjestettiin etäkoulutuksena. Lähikoulutuksena toteutettiin yhteensä yhdeksän koulutusta, joista pääosa Helsingissä ja ruotsinkielinen koulutus Vaasassa. KT tarjosi myös 17 tilauskoulutusta, joista 10 järjestettiin tilaajan luona ja loput webinaareina.  

Koulutuksia järjestettiin palvelussuhdeasioista, kuten työajoista, poissaoloista tai palkkauksesta. Myös ajankohtaiset työelämän muutokset, kuten perhevapaat, olivat esillä. Lisäksi järjestettiin työelämän kehittämiseen ja esihenkilötyöhön liittyviä koulutuksia, joita oli kohdennettu sekä kaikille työnantajille että sopimusaloittain.  

Koulutuspalautteiden mukaan osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Palautteiden keskiarvo oli noin 4,4, kun maksimipistemäärä oli 5. Kouluttajina toimi noin 30 KT:n asiantuntijaa.

Jäsentapahtumia järjestettiin pääosin etänä

KT:n messuosasto Kuntamarkkinoilla keräsi paljon vierailijoita. Kuva: Eeva Anundi.

KT järjesti toimintavuonna 147 koulutusta ja tapahtumaa, joihin ilmoittautui yhteensä yli 17 400 henkilöä. Lisäksi KT:n tapahtumia olivat verkostojen, kuten HR-johdon, opetusalan eri työnantajien tai työsuojelupäälliköiden tapahtumat.  

KT-yhteyshenkilöiden ajankohtaisaamuja järjestettiin säännöllisesti, yhteensä yhdeksän kertaa. Ajankohtaisaamuissa kerrottiin lyhyitä tietoiskuja ajankohtaisista työnantaja-asioista. Yhteyshenkilöiden tapaamisiin osallistui yleensä 200–300 yhteyshenkilöä tai heidän varahenkilöään.

Koulutusten ja KT-yhteyshenkilöiden kuukausittaisten tapaamisten lisäksi järjestettiin yksittäisiä teemawebinaareja. Niissä kerrottiin muun muassa lääkärisopimuksen muutoksista, OVTESin järjestelyeristä sekä KT:n palkitsemiskyselyn tuloksista.  

Työmarkkinaseminaari järjestettiin toukokuun puolivälissä Lahdessa yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa.

KT:n edustajat pitivät edunvalvontapuheenvuoroja kuntien johdolle suunnatuissa tapahtumissa, kuten Kuntien talous- ja rahoitusfoorumissa helmikuussa sekä Kuntamarkkinoilla syyskuussa.