KT osallistui kansainväliseen edunvalvontaan

KT hoitaa jäsentensä työmarkkina-asioihin liittyvää edunvalvontaa muun muassa EU:ssa.

KT tekee kansainvälistä edunvalvontatyötä kuuluen seuraaviin organisaatioihin jäsenenä ja osallistumalla niiden toimintaan:

  • SGI Europe – Employers entrusted to deliver Sustainability, Growth and Innovation
  • CEMR – The Council of European Municipalities and Regions 
  • HOSPEEM – The European Hospital and Healthcare Employers Association

Euroopan unionin työmarkkinaosapuolet BusinessEurope, SGI Europe, SMEunited ja Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) neuvottelivat yhdeksän kuukautta etätyötä koskevasta sopimuksesta, jolla olisi otettu myös kantaa työntekijän oikeudesta vapaa-aikaansa. Neuvottelutulos kuitenkin kaatui viime tipassa, mikä on harvinaista.

Muita tärkeitä seurattavia kohteita olivat vuonna 2023 komission aloitteet harjoitteluista sekä palkka-avoimuusdirektiivi ja alustatyödirektiivi. SGI Europe teki yleisen tason lobbausta komission ja muiden instanssien suuntaan muun muassa julkistyönantajien puolesta koronaviruspandemian jälkeisessä ajassa ja EU-tason työvoiman saatavuushaasteista. 

Vuonna 2023  käynnistyi sosiaalipalvelualoja koskeva uusi sosiaalidialogi. Siihen osallistuivat sekä julkisen (CEMR) että yksityisen sektorin (Social Employers) työnantajaedustajat ja joukko palkansaajajärjestöjä, muun muassa EPSU ja CESI. Sosiaalidialogi tarkoittaa, että palkansaajat ja työnantaja keskustelevat ja tarvittaessa neuvottelevat yhteisistä periaatteista ja kannanotoista työelämää koskeviin kysymysiin.

Hospeemin projektit vuonna 2023 olivat BeWell, HEROES ja Finance4ESPR. Hospeem on mukana BeWell-hankkeessa, jonka tavoitteena on eurooppalaisen terveydenhuoltohenkilöstön lisä- ja uudelleenkouluttautuminen. Vuoteen 2026 mennessä on tarkoitus luoda vihreiden ja digitaalisten taitojen strategia käytettäväksi paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.