På svenska
Tiedote

Sote-alan henkilöstön työnjakoa on kehitettävä ja koulutusta lisättävä

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelman tiekartta sekä toimenpiteet on julkistettu 15.2. KT on ollut mukana ohjelman poikkihallinnollisessa työskentelyssä. KT:n mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä aiempaa rohkeampia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

Terveydenhuollon ammattilaisia terveysasemalla. Kuva: Eeva Anundi.

Palvelujen saatavuutta voidaan lisätä työnjakoa kehittämällä

Sote-henkilöstön välisen työnjaon ja yhteistyön parantaminen edellyttää KT:n mukaan avustavan henkilöstön ja tukipalveluhenkilöstön nykyistä laajempaa työpanosta. Koulutettu hoiva-avustaja voi tuoda lisätukea asiakkaiden arkeen vapauttaen lähihoitajan tai sairaanhoitajan vaativampaan sairaanhoidolliseen työhön.

– Sote-henkilöstön työnjakoa uudistamalla työnantajat voivat kohdentaa henkilöstövoimavarat asiakastarpeiden pohjalta. Tämä mahdollistaa sote-ammattilaisten työpanoksen käyttämisen koulutusta, osaamista ja ammattitaitoa vastaaviin tehtäviin, sanoo KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisellä Tekojen Tori -sivustolla jaetaan kehittämistekoja kuntatyöpaikoilta ja hyvinvointialueilta sekä työkaluja kehittämistoiminnan tueksi. KT:ssa ollaan tyytyväisiä siihen, että sivusto laajentuu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työterveyslaitoksen kanssa. Tekojen torin yhteyteen on nyt avattu myös Hyvän työn edellytykset -sivusto, jonne on koottu toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi kaikilla sote-työpaikoilla.

Osaajapulan ratkaisu vaatii useita toimenpiteitä

Sote-alan henkilöstön saatavuus ei korjaannu yksittäisillä keinoilla, vaan ratkaisu vaatii useita eri toimenpiteitä. KT:n mukaan henkilöstön saatavuutta voidaan edistää nopeasti kehittämällä modulaarisia täydennyskoulutuksia sekä sujuvoittamalla kansainvälisten osaajien pätevöitymistä ja työllistymistä.

– Osaajapulan ratkaiseminen edellyttää nyt pikaisia päätöksiä, muuten kierre henkilöstön ja palveluiden saatavuudesta vain pahenee, sanoo neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas.

KT on vaatinut jo vuosia esimerkiksi hoitohenkilöstön, sosiaalityöntekijöiden sekä lääkäri- ja psykologikoulutusten lisäämistä sekä eri ammattiryhmien täydennys- ja muuntokoulutusten vauhdittamista. Työperäisen maahanmuuton määrää on myös lisättävä ja lupaprosesseja nopeutettava.

Kansallisesta tarkastelusta edettävä pikaisesti konkretiaan

Sote-alan ammattilaisten kysyntä tulee pysymään korkealla tasolla vuosia, joten kansallinen kokonaistarkastelu henkilöstön riittävyydestä ja kohdentamisesta on tarpeen jatkossakin. Yhteiset tilannekuvat auttavat tekemään kansallisia johtopäätöksiä.

– On arvokasta, että sote-alan työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt ovat saaneet aikaan yhteisiä esityksiä sote-alan henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Nyt esitykset on vietävä seuraavan hallituksen ohjelmaan, sanoo Jalonen.

Muualla verkossa

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT