På svenska
Tiedote

Hyvinvointialueilla vakava pula hoitajista, lääkäreistä ja sosiaalityöntekijöistä

Hyvinvointialueilla on suhteellisesti eniten pulaa korkeasti koulutetuista ammattilaisista. Määrällisesti eniten pulaa on hoitajista.

Hyvinvointialueilla on vakavaa pulaa osaajista. Suhteellisesti eniten pulaa on yliopistokoulutuksen saaneista ammattilaisista: sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä, puheterapeuteista ja psykologeista.  

Tämä käy ilmi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tuoreesta kyselystä, jossa selvitettiin hyvinvointialueiden täyttämättömiä vakansseja yhden päivän aikana lokakuussa 2023.

Lastensuojelussa pula sosiaalityöntekijöistä on erityisen vaikea, sillä lokakuussa täyttämättä oli lähes joka viides tehtävä. Myös puheterapeuttien ja psykologien tilanne on huolestuttava, sillä vastaavasti joka kuudes ja seitsemäs tehtävä oli auki.

Kyselyyn vastasi noin puolet hyvinvointialueista. Tulokset vahvistavat tilannekuvaa vakavasta henkilöstöpulasta, joka vaikuttaa koko maan terveys- ja sosiaalipalveluihin.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kärsitty henkilöstöpulasta jo pitkään. Työvoimapulan juurisyy on se, ettei ammattilaisia kouluteta riittävästi suhteessa palveluiden kysyntään, sanoo KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho.

Määrällisesti eniten pulaa sairaan- ja lähihoitajista

Lukumääräisesti eniten täyttämättömiä tehtäviä on tarjolla sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Hyvinvointialueilla arvioitiin lokakuussa olevan täyttämättä lähes 2 200 sairaanhoitajan ja 2 400 lähihoitajan tehtävää, mikä on merkittävä haaste palveluiden tuotannolle.

– On huomattava, että yksityiset palveluntuottajat vastaavat suuresta osasta ikääntyneiden palveluita. Siksi hoitajapula ei näy tässä kyselyssä koko voimallaan, sanoo Juho Ruskoaho.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2022 koko maata koskevassa arviossaan päätynyt huomattavasti suurempiin lukemiin.

Lääkäripula on edelleen vaikea

Lääkäripulasta raportoitiin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tehtävistä oli täyttämättä noin joka kahdeksas. Pulaa on myös hammaslääkäreistä, erityisesti perusterveydenhuollossa.

Vuonna 2022 kunnissa ja kuntayhtymissä oli terveyskeskuksissa ja sairaaloissa töissä noin 14 500 lääkäriä.

– Jos heistä lähes joka kahdeksas puuttuu, se merkitsee hyvinvointialueilla noin 1 600–1 700 lääkärin pulaa. Pula on pahentunut johdonmukaisesti vuosi vuodelta, kuten nähdään myös erittäin kalliiksi muodostuneista vuokralääkärien kustannuksista, sanoo Juho Ruskoaho.

KT on jo vuosia painottanut tarvetta vaikuttaviin toimiin henkilöstöpulan lieventämiseksi. Ratkaisuja ovat muun muassa lisääminen pula-aloilla ja työperäisen maahanmuuton kasvattaminen. Lisäksi on tärkeää arvioida mahdollisuuksia ohjata ammattilaisten työaikaa enemmän asiakastyöhön ja vähemmän hallinnollisiin tehtäviin.

KT:n selvitys:  

  • KT kysyi hyvinvointialueilta niiden vakanssien täyttötilannetta yhden päivän (4.10.2023) aikana.  
  • Vastaajilta kerättiin erikseen tiedot lääkäreistä ja hammaslääkäreistä erikoisaloittain perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä muista suurista henkilöstöryhmistä.
  • 13 hyvinvointialuetta vastasi muita kuin lääkäreitä ja hammaslääkäreitä koskevaan tiedusteluun. Kysely edustaa noin 45:tä prosenttia hyvinvointialueiden koko henkilökunnasta.
  • Lääkäreitä koskevaan kyselyyn vastasi 17 aluetta, mutta niistä osa raportoi vain erikoissairaanhoidon tilanteen. Muutama suuri alue ei vastannut kyselyyn.
  • Perusterveydenhuollossa kysely kattaa arviolta noin 60 prosenttia henkilöstöstä ja erikoissairaanhoidossa noin 50 prosenttia.

KT-lehti 2/2024

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT