Tiedote

Kunta- ja hyvinvointiala tarjoaa jälleen runsaasti kesätyöpaikkoja

Suurin osa kunta- ja hyvinvointialan työnantajista tarjoaa kesätöitä nuorille. Ne tarjoavat tai tukevat noin 55 000:ta kesätyöpaikkaa koululaisille ja opiskelijoille.

Kunta- ja hyvinvointiala tarjoaa nuorille ensi kesänä yhteensä noin 55 000 kesätyöpaikkaa. Suurin osa, 90 prosenttia kaikista alan työnantajista tarjoaa kesätöitä nuorille. Tiedot selviävät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n perinteisestä kesätyökyselystä.

Erityisesti kunta-alalla kesätöihin otetaan paljon nuoria, joilla ei ole aiempaa työkokemusta. Tämä nähdään mahdollisuutena tutustuttaa nuoria kunta-alan töihin”, sanoo KT:n työmarkkinatutkija Riikka Krause.

Kunnat ja kuntayhtymät palkkaavat itse noin 16 000 nuorta ja hyvinvointialueet sekä hyvinvointiyhtymät noin 9 000 nuorta. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialalla on käytössä kesätyöseteleitä, joiden avulla työllistyy noin 27 000 nuorta.

– Kunta- ja hyvinvointiala tarjoaa tosi paljon hyviä työpaikkoja nuorille tulevaisuudessa, Riikka Krause sanoo.

Kesätyöt ovat tärkeitä nuorille 

KT:n kesätyökyselyn perusteella työnantajat pitävät nuorten työllistämistä tärkeänä ja haluavat tarjota heille ensimmäisen työkokemuksen. 

KT:n kesätyöntekijöille tekemän kyselyn mukaan kunta- ja hyvinvointialan työpaikat ovat nuorille mieluisia. Lähes puolet viime kesän kesätyöntekijöistä oli valmis suosittelemaan työpaikkaa ystävilleen ja tutuilleen. Kun suosittelun todennäköisyyttä kysyttiin arvosanoilla 0–10, keskiarvoksi tuli 7,8. 

Kesätyöpaikat ovat tärkeitä myös työnantajille, sillä ne mahdollistavat erilaisten palveluiden ylläpidon, kun vakituinen henkilöstö on lomalla. 

– Kesätyön saaminen edistää nuorten työllistymistä tulevaisuudessa. Kesätyön tarjoaminen on hyvä keino vahvistaa myönteistä mielikuvaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikoista, Krause kertoo.

Työpaikkoja tarjotaan useilta eri aloilta

Kunta-alalla nuorille tarjottavia kesätöitä on eniten puisto- ja puutarhatöissä, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Hyvinvointialalla nuoret kesätyöntekijät sijoittuvat yleisimmin sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tehtäviin sekä toimistotöihin.

Yli puolet kunta-alan työnantajien tarjoamista työpaikoista on suunnattu peruskoululaisille ja vajaa kolmannes kesätyöpaikoista ammattiin opiskeleville tai yliopisto-opiskelijoille. Hyvinvointialalla kuusi kymmenestä paikasta on suunnattu ammattiin opiskeleville tai yliopisto-opiskelijoille ja noin 14 prosenttia peruskoululaisille ja lukiolaisille.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kunta- ja hyvinvointialan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT:n jäsenet työllistävät Suomessa joka viidennen palkansaajan ja tuottavat palveluita kaikille.

Fakta: Kyselyyn vastasi 257 työnantajaa


•    KT:n kesätyökysely lähetettiin vastattavaksi kaikille kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille tammi–helmikuussa 2023. 
•    Tiedusteluun vastasi yhteensä 257 työnantajaa. 
•    Vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärä vastaa 84 prosentin osuutta Manner-Suomen kunta-alan henkilöstöstä ja 69:ää prosenttia hyvinvointialan henkilöstömäärästä. Tulokset on painotettu vastaamaan koko alan tilannetta.


Fakta: Kokemukset hyviä kesätyöpaikoista

•    Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT toteutti kesätyöpaikkakyselyn kesätyöntekijöille touko–lokakuussa 2022. Kyselyn vastausaika oli 18.5–5.10.2022.
•    Kyselyyn vastasi yhteensä 1975 kesätyöntekijää 115 kunnasta ja kuntayhtymästä.
•    Kyselyssä kysyttiin kesätyöntekijöiden kokemuksia kesätyöpaikastaan.
•    Kokemukset olivat hyviä: Työn sisällön koettiin voittopuolisesti vastaavan odotuksia. Kesätyöntekijät olivat saaneet riittävästi vastuuta, ja valtaosa heistä koki työmäärän sopivaksi. Työ oli laajentanut heidän osaamistaan.
•    Kolme neljästä koki saaneensa riittävästi perehdytystä sekä opastusta tehtäviin.


Lue lisää: 


KT-lehti: Kuntien kesätyöpaikat mieluisia nuorille (ktlehti.fi)

 

Riikka Krause

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2231
Matkapuhelin:
+358 40 827 4170
Sähköposti:
Riikka.Krause@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT