På svenska
Uutinen

Työn merkityksellisyys on nuorille tärkeää

Työ on nuorille tärkeää, ja sen merkitys on kasvusuunnassa. Tiedot ilmenevät vuoden 2019 Nuorisobarometrista, jonka aiheena on työ ja yrittäjyys.

Nuoret tekevät muistiinpanoja pöydän ympärillä. Kuva: Dylan Gillis / Unsplash.

Työ ei ole nuorille pelkkä toimeentulon lähde, vaan yhdeksän kymmenestä nuoresta haluaa työnsä olevan omien arvojensa mukaista. Vain harva nuorista ajattelee, että mikä tahansa työ kelpaa, kunhan siitä maksetaan riittävästi. 

Toisaalta nuoret ovat sitoutuneita työntekoon ja kolme neljästä sanoo tekevänsä mieluummin työtä kuin elävänsä tukien varassa, vaikka työn vastaanottaminen ei nostaisi ansiotasoa.

Sitoutuminen työhön näkyy myös siinä, että yli puolet nuorista on valmis lykkäämään perheen perustamista työhön liittyvien syiden takia. Vielä useampi on valmis luopumaan työtilaisuudesta perhesyiden takia. Vähemmistö pitää uran ja perheen yhdistämistä mahdottomana.

Nuoret suhtautuvat positiivisesti työelämään ja ovat tyytyväisiä työhönsä

Keskimäärin nuoret ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä: työtyytyväisyyden kouluarvosana 8,2 on vuoden 2019 barometrissa korkeampi kuin aiemmin. 

Nuorisobarometrin haastatteluista saa yleisesti ottaen varsin myönteisen kokonaiskuvan nuorten suhteesta työhön.

Nuoret ovat sitoutuneita työhön ja kokevat työn merkitykselliseksi. Erityisen innostavana ja merkityksellisenä työnsä kokevat yrittäjät ja korkeakoulutetut nuoret.

Toisaalta reilu kolmannes vastaajista on huolissaan työssä jaksamisestaan.

Nuoret naiset miehiä huolestuneempia työelämästä

Yksi barometrin keskeisimpiä havaintoja on työelämään liittyvien asenteiden ja arvojen sukupuolittuneisuus. Sukupuolten välillä on selkeitä eroja suhtautumisessa omaan työmarkkina-asemaan ja tulevaisuuteen työelämässä.

Nuoret naiset ovat monin tavoin nuoria miehiä huolestuneempia työhön ja työelämään liittyvissä kysymyksissä, ja he kokevat myös nuoria miehiä useammin huolta jaksamisestaan. 

Naiset kokevat miehiä useammin työnsä henkisesti raskaaksi, ja he myös ahdistuvat työasioista vapaa-ajallaan yleisemmin. Naiset olivat jo kymmenen vuotta sitten miehiä huolestuneempia jaksamisestaan, mutta sukupuolten erot ovat ajan myötä kasvaneet.

Nuoret miehet suhtautuvat myös naisia luottavaisemmin omaan työuraansa.

Lähes yhdeksän nuorta kymmenestä pitää todennäköisenä vakituisen työn saamista omalla työurallaan, mutta miesten usko siihen on vahvempaa kuin naisten. Naisista myös suurempi osa on huolissaan siitä, onko heillä ylipäätään töitä tulevaisuudessa.

Yrittäjähenkisyyttä tarvitaan työelämässä

Kaksi nuorta kolmesta on sitä mieltä, että yrittäjämäistä asennetta tarvitaan kaikessa työssä.

Myös aiempaa useampi nuori sanoo haluavansa kokeilla yritystoimintaa jossain työuransa vaiheessa. Useampi kuin kolme neljästä uskoo, että yrittäjyys yleistyy tulevaisuudessa. 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet yrittäjänuoret ovat yrittäjiä omasta halustaan eivätkä olosuhteiden pakosta. Kolme neljästä pitää yritysten säilymistä suomalaisissa käsissä tärkeänä Suomen tulevaisuuden kannalta. Yhtä moni on sitä mieltä, että yrittämällä voi vaikuttaa yhteiskuntaan.

Muualla verkossa