På svenska
Uutinen

KT odottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja sote-henkilöstön riittävyyttä selvittävältä ohjelmalta

KT on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vihdoin poikkihallinnollisen ohjelman sote-henkilöstön työvoimapulan ratkaisemiseksi. KT esitti ohjelmaa viimeksi ennen budjettiriihtä ja muistuttaa, että työskentelyn lähtökohdaksi tarvitaan yhteinen tilannekuva.

Asiakkaita terveys- ja sosiaalipalveluiden vastaanotossa

KT on jo pitkään vaatinut ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden työvoimapulaan, sillä hyvinvointipalveluja ei voida turvata muutoin. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut poikkihallinnollisen työryhmän, jossa on keskeisten ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustus. KT edustaa ryhmässä kuntaorganisaatioita sekä hyvinvointialueita. Lisäksi ryhmän tueksi perustetaan asiantuntijaverkosto.

Työryhmän tehtäväksi on annettu etsiä kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Näistä rakennetaan toimenpidekokonaisuuksia, joihin liittyy erilaisia hankkeita. Ratkaisuiden on oltava sellaisia, että niissä voidaan huomioida alueelliset erot.

Ensimmäiseksi ryhmän on rakennettava yhteinen tilannekuva sekä tehtävä ennusteet kansallisesta ja alueellisista työvoimatarpeista.

Tilannekuvan rakentamisessa hyödynnettävä uusinta tutkimustietoa ja tilastoja

KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen korosti 1.11.2021 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että olennaista ohjelman onnistumiselle on se, että ratkaisut perustuvat yhteiselle tilannekuvalle, jonka rakentamisessa on hyödynnetty tuoreinta tietoa. Lisäksi Jalonen toi puheenvuorossaan esiin joitakin kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien näkökulmasta tärkeitä asioita. 

Jalosen mukaan koko koulutusjärjestelmä on valjastettava tukemaan tavoitetta niin, koulutusta lisätään erityisesti niille sote-aloille, joilla on eniten pulaa työntekijöistä. Muunto- ja täydennyskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja sen toteuttamisessa on edettävä nykyistä ripeämmin. Myös palveluketjujen kehittämistä on jatkettava esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntäen. KT on myös sitoutunut jatkamaan työolojen ja johtamisen kehittämistä.

Esitykset valmiiksi joulukuussa

Työryhmän toimeksiannolla on tiukka aikataulu ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi odottavansa ryhmältä esityksiä jo joulukuussa. Myös KT:n Jalonen piti tärkeänä sitä, että aikataulussa pysytään.

KT:n Jalonen myös muistutti, että työryhmän toimeksiantoon eivät kuulu palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat, vaan niistä sovitaan työmarkkinajärjestöjen kesken.

KT:n tiedote sote-henkilöstön riittävyyden turvaamisesta

Muualla verkossa