Tiedote

Sairaanhoitopiirit varautuvat loma-ajan järjestelyissään huononevaan koronatilanteeseen

Henkilöstöpula näkyy sairaanhoitopiirien päivittäisessä toiminnassa joulunakin. KT:n selvityksen mukaan suurin osa sovituista lomista pyritään pitämään suunnitellusti. Osa työnantajista edistää joustoja lomissa rahallisilla kannustimilla. Koronatilanne pitää sairaanhoitopiirit valmiustilassa myös jouluna.

KT kysyi sairaanhoitopiirien henkilöstöjohdolta henkilöstön sijaistilanteesta viikolla 50. Vastauksia saatiin 2/3 sairaanhoitopiiristä. Vastanneissa ovat mukana ovat kaikki yliopistosairaalat ja suurimmat sairaanhoitopiirit.

– Vastausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että erikoissairaanhoidon tilanne on paikoin vaikea. Sairaanhoitopiirit valmistautuvat kuitenkin kaikin keinoin turvaamaan kansalaisten hoidon poikkeusoloissa ja käyttävät erilaisia palkitsemiskeinoja henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi. Heikentynyt koronatilanne yhdistettynä henkilöstöpulaan pitää huolen siitä, että nopeisiin liikkeisiin täytyy olla varautunut myös loma-aikana, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Koronatilanne pitää sairaanhoitopiirit jatkuvassa valmiustilassa myös joulun aikana. Loma-ajan järjestelyt ovat maltillisia. Sairaanhoitopiireissä tehdään jatkuvasti varasuunnitelmia ja varaudutaan esimerkiksi siirtämään henkilöstöä toisiin tehtäviin.

Myös johtamisvalmiutta on nostettu. Esihenkilöitä on varauduttu kutsumaan vuosilomalta töihin.

– Työnantajat joutuvat jatkuvasti priorisoimaan hoitoa ja työtehtäviä. Toistaiseksi lomien perumisilta on suurelta osin vältytty, kertoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Henkilöstöä ja sijaisia on niukasti myös jouluna

Pula henkilöstöstä on sote-alalla ja erikoissairaanhoidossa pitkäaikaisempi ongelma, joka ei kulminoidu ainoastaan jouluna.

– Loma-ajat ovat aina vaikeita työvuorosuunnittelulle ja tehtävien täyttämiselle. Muiden sote-alan toimijoiden henkilöstöpula vaikuttaa myös erityissairaanhoitoon. Henkilöstöresurssit ovat täydessä käytössä kaikilla sote-toimijoilla ja siksi potilaita on vaikea siirtää erikoissairaanhoidosta muualle, sanoo Henrika Nybondas-Kangas.

Sairaanhoitopiirien vastausten perusteella henkilöstön riittävyys on tänä jouluna ja vuoden vaiheessa pääosin kohtalainen. Suurin osa vastanneista pitää tilannetta edellisvuosia heikompana. Erityisen vaikeaa on saada sairaanhoitajia ja erikoissairaanhoitajia. Osa on joutunut supistamaan toimintaansa hoitajapulan vuoksi ja suunnittelemaan ylimääräisiä työvuoroja.

– Sairaanhoitopiirit raportoivat jatkuvasta sijaisten puutteesta ja sen aiheuttamista päivittäisistä työnjohdollisista paineista. Toisaalta tarve on lyhyille sijaisuuksille, toisaalta sijaisia kaivataan myös pitkää perehtymistä vaativissa tehtävissä kuten tehohoitajien tehtävissä.

Loma-aikojen joustoihin varaudutaan eri tavoin

Suuressa osassa sairaanhoitopiirejä henkilöstö pystyy pitämään lomat suunnitellusti. Laajoihin muutoksiin ei ollut vielä tarvetta kyselyn ajankohtana viikolla 50.

– Tilanne ei kyselyn mukaan näyttäisi olevan kriittinen jouluviikolla. Osa työnantajista on joutunut perumaan yksittäisiä vapaita. Peruutukset ovat koskeneet esimerkiksi työaikapankkivapaita, toteaa Nybondas-Kangas.

Useassa sairaanhoitopiirissa tarjotaan rahallisia korvauksia, mikäli loma keskeytyisi tai peruuntuisi. Kohdennetut korvaukset painottuvat erityissairaanhoidossa erityisesti tehohoitoon ja muuhun kiireelliseen hoitoon.

– Korotettua hälytysrahaa, vuoronvaihtokorvauksia tai muita vastaavia maksetaan vaihtelevasti joulu-tammikuun aikana erityisesti hoitohenkilökunnalle. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT