Uutinen

Kunta-alan kekseliäät kehittäjät korona-aikana

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä Kekseliäät kehittäjät -hankkeessa selvitetään, miten työelämää ja toimintaa kehitetään kunta-alalla ja miten korona-aika on siihen vaikuttanut. Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanun mukaan tähän mennessä tehtyjen haastattelujen perusteella pandemia näyttää pikemminkin lisänneen kehittämistoimintaa.

Kekseliäät kehittäjät ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Korona-aika on koetellut kunta-alaa ja pakottanut muuttamaan toimintaa jopa yhdessä yössä.Tästä huolimatta palvelut eivät ole lamaantuneet, vaan kokonaan uusiakin palveluja on kehitetty. Kuntaorganisaatioissa on otettu mittava digiloikka.

Toiminnan kehittäminen ei siis ole päättynyt pandemiaan, vaan se on pikemminkin lisännyt organisaation omien toimintamallien ja uusien palvelujen kehittämistä. Selviytymisen avaimia pandemia-aikana ovat olleet hyvän työelämän peruspilarit kuten luottamus, yhteistyö ja avoimuus.

Kuntaorganisaatioiden kokemuksista kuullaan Kekseliäät kehittäjät -kehittämistyöpajoissa

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä Kekseliäät kehittäjät -hankkeessa haastatellaan kuntaorganisaatioita ja kerätään niiden kokemuksia kehittämisestä sekä korona-ajasta. Hankkeessa on tavoitteena tehdä 50 haastattelua vuoden 2021 aikana. Huhtikuun alkuun mennessä haastatteluja on tehty kahdeksan. Haastattelut on toteutettu sähköisellä alustalla parin tunnin kehittämistyöpajoina, joissa kunta-alan johto ja henkilöstön edustajat pääsevät kertomaan omista kokemuksistaan.  

KT:n ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanun mukaan tähän mennessä tehtyjen haastattelujen perusteella voidaan väittää, että pandemia on jopa lisännyt kehittämistä kunta-alalla. Kaikissa haastatteluihin osallistuneissa organisaatioissa on ollut käynnissä mittava määrä erilaisia kehittämiskokonaisuuksia myös korona-aikana. Pandemia tuntuukin lisänneen organisaatioiden halukkuutta kehittää  omia toimintamallejaan, sillä se on pakottanut luomaan uusia käytäntöjä etätyöhön, organisaatiossa tehtävään yhteistyöhön, yhdessä kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ylläpitämiseen sekä viestintään. Lisäksi kaikissa organisaatioissa on otettu käyttöön uusia digitaalisia etäpalveluja ja hybridimalleja, joiden arvellaan jäävän käytäntöön pandemian päätyttyäkin.

Anna-Mari Jaanu

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2727
Matkapuhelin:
+358 50 572 4620
Sähköposti:
Anna-Mari.Jaanu@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • Tärkeissä töissä - työelämän kehittämisen kokonaisuus
  • Tekojen tori ja kehittämistekojen palkitseminen