På svenska
Uutinen

KT ei kannata lastensuojelun sosiaalityön mitoituksia

Lastensuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa, ja siinä esitetään mitoitusta lastensuojelun sosiaalityöhön. Mitoitusta on mahdotonta täyttää, sillä lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on jo nyt pulaa. KT ei myöskään pidä sitovia asiakas- tai henkilöstömitoituksia hyvänä tapana kehittää palveluja.

Lapsi hiekkalaatikolla. Kädet hiekassa.

KT on jättänyt lausuntonsa lastensuojelulain luonnoksesta ja oli myös 18.11.2021 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa kuultavana.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat yksi niistä ammattiryhmistä, joissa työvoimapula on kuntasektorin suurinta. Tämä käy ilmi muun muassa KT:n vuona 2019 tekemästä työvoimatiedustelusta. Eri lähteiden mukaan pula sosiaalityöntekijöistä on yleisesti pahentunut vuoden 2019 jälkeen.

KT ei kannata sellaisia uusia velvoitteita, joista jo lakia säädettäessä tiedetään, että niitä ei pystytä noudattamaan. Nyt tiedetään, että mitoituksen tarvittavaa henkilöstöä ei ole saatavissa.

– Ei ole myöskään järkevää täyttää lain velvoitteita niin, että jo palveluksessa olevan henkilöstön töitä järjestellään uudelleen, jos tällöin muut palvelutehtävät jäävät hoitamatta, huomauttaa KT:n johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen.

Ongelma ei myöskään ratkea niin, että työnantajat rekrytoivat sosiaalityöntekijöitä toisilta työnantajilta. Työttömiä sosiaalityöntekijöitäkään ei juuri ole. Laissa säädetyn uuden velvoitteen toimeenpanoa ei siis voi jättää tällaisten ratkaisujen varaan.

Sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä lisättävä heti

Sosiaalityöntekijöiden työvoimapulaa ei voida ratkaista nopeasti tai helposti esimerkiksi työperäisellä maahanmuutolla, koska tehtävät vaativat erityistä osaamista. Siksi työvoimatarpeeseen vastaaminen tapahtuu enimmäkseen koulutusjärjestelmän kautta, niin peruskoulutuksen kuin erilaisten muuntokoulutusten avulla.

KT pitää välttämättömänä, että koulutuspaikkoja lisätään lainmuutoksen toimeenpanossa, mutta kyseenalaistaa lakiluonnoksessa ehdotettujen koulutuspaikkojen määrän riittävyyden. Esitetty määrä olisi hyvä vähintäänkin kaksinkertaistaa.

Vaikka päätökset tehtäisiin heti, uudet sosiaalityöntekijät tulevat työmarkkinoille vasta viiveellä koulutusjärjestelmästä ja opintojen suorittamiseen kuluvasta ajasta johtuen.

KT:n lausunto