På svenska
Uutinen

Kunta-ala tarvitsee kestävää taloutta, vastuullisuutta ja uudenlaista johtamista

Kuntarahoitus ja Demos Helsinki haastavat keskustelemaan siitä, millainen on tulevaisuuden kunta. Juuri julkaistussa keskustelupaperissa esitetään ratkaisuja siihen, miten kunnat voivat rakentaa kestävää tulevaisuutta. Keskustelua tarvitaan kuntavaalien alla.

Lapsi kiipeää vanhemman tukemana puunrunkoa pitkin. Kuva: VisionPic .net palvelusta Pexels.

Kuntarahoituksen ja Demos Helsingin keskustelupaperia varten on haastateltu noin 20 kuntatalouden, kuntajohtamisen ja vastuullisuuden asiantuntijaa. He esittävät paperissa näkemyksiään siitä, miten kuntatalouden ja -johtamisen ongelmia voidaan ratkaista. Ratkaisuja etsitään kolmen teeman kautta. Ne ovat kestävä kuntatalous, johtaminen ja vastuullisuus.

Kunnat eriytyvät, voivatko niiden tehtävät eriytyä?

Heikko taloustilanne on ollut suurin ongelma valtaosassa Suomen kunnista. Tilannetta ovat hankaloittaneet väestörakenteen muutos, rakenteelliset uudistukset kuten sote-uudistus sekä viimeisimpänä koronapandemia.

Keskustelupaperissa asiantuntijat esittävät mahdollisiksi ratkaisuiksi työperäistä maahanmuuttoa ja yhteistyön vahvistamista muiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Myös pandemia on pakottanut muuttamaan rakenteita ja luonut mahdollisuuksia toimintamallien muuttamiseen.

Moni asiantuntijoista on myös sitä mieltä, että sote-vastuiden siirtyminen leveämmille hartioille tuo toivottua ennustettavuutta kuntien taloussuunnitteluun. Toisaalta sote-uudistus on suunniteltu niin, että se ei pelasta yhdenkään kunnan taloutta.

Kunnat eriytyvät elinkeinopohjansa ja väestörakenteensa muutosten sekä oman toimintansa seurauksena. Asiantuntijat nostavatkin yhdeksi vaihtoehdoksi myös kuntien tehtävien eriyttämisen. Voisiko kuntien tehtäviä suhteuttaa esimerkiksi niiden kokoon ja voitaisiinko yhtenäiskuntamallista luopua?

Kuntajohtaminen muuttumassa verkostojen hallinnaksi ja edunvalvonnaksi

Kunnilta odotetaan uudenlaista avoimuutta sekä ennakoivaa asennetta päätöksentekoon. Päätösten  on perustuttava  tutkittuun tietoon ja läpinäkyviin perusteisiin.

Oman strategian toteuttaminen ja vaikeiden valintojen tekeminen edellyttää vahvaa kuntajohtamista. Asiantuntijoiden mukaan kunnanjohtajan rooli on muuttumassa enemmän verkostojen hallinnaksi ja edunvalvontatyöksi. Yhteistyötä taritaan sekä kunnan sisällä että seudullisesti.

Kunnilta odotetaan vastuullisuutta

Sote-uudistuksen jälkeen kunnilla on mahdollisuus ottaa uudenlainen rooli vastuullisen elinkeinoelämän edistäjänä.

Kunnilta odotetaan muutenkin laajemman yhteiskuntavastuun ottamista. Esimerkiksi kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää sitä, että kunnilta löytyy kykyä varautua kansalaisten ja paikallisyhteisöjen tulevaisuuden tarpeisiin hyvissä ajoin. Kunnat voivat toimia vastuullisesti esimerkiksi edistämällä kohtuuhintaisen asumisen saatavuutta ja ottamalla väestökehityksen trendit huomioon palveluverkon mitoituksessa.

Muualla verkossa