På svenska
Uutinen

JAU ry ja JHL paikallisosastoineen hyvityssakkoihin Jyväskylän lakkoilusta

Työtuomioistuin on tuominnut JAU ry:n ja JHL ry:n sekä paikallisyhdistykset Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry ja Jyväskylän JHL ry hyvityssakkoihin KT:n kanteiden mukaisesti. Tuomiot ovat yksimielisiä.

Tuomiot liittyivät Jyväskylän kaupungilla syksyllä 2020 järjestettyihin lakkoihin. Lokakuun lopussa lakkoili yhteensä 378 koulunkäynninohjaajina, varhaiskasvatuksessa ja liikuntapalveluissa työskennellyttä kaupungin työntekijää. Viikkoa myöhemmin JHL ryhtyi uuteen ja laajempaan lakkoon, jossa olivat mukana myös katu- ja viherpalveluiden työntekijät. Jälkimmäiseen lakkoon osallistui 535 työntekijää.

Lakoilla pyrittiin vaikuttamaan Jyväskylän vuoden 2021 talousarviota koskeviin päätöksiin sekä vastustamaan henkilöstön lomautuksia, irtisanomisia ja muita työsuhteen ehtoihin liittyviä kaupungin pidemmän aikavälin suunnitelmia.

KT reagoi nopeasti myöhään tulleisiin ilmoituksiin

Ilmoitukset eli tieto tulevasta lakosta annettiin työnantajalle alle vuorokausi ennen lakkojen alkamista. KT pyysi heti kummankin lakkoilmoituksen saatuaan järjestöjä ja niiden alayhdistyksiä ryhtymään tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin lakon estämiseksi, sillä lakot kohdistuivat KVTES 1 luvun 5 §:n määräykseen työnjohto-oikeudesta työrauhan aikana. Järjestöt eivät ryhtyneet toimiin, vaan lakot toteutettiin lakkoilmoitusten mukaisesti.

KT vaati työtuomioistuimessa, että paikallisyhdistykset ja JHL ry tuomitaan maksamaan hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja JAU ry valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Vaatimukset koskivat molempia lakkoja.  Lisäksi JHL ry:tä ja JAU ry:tä vaadittiin korvaamaan KT:n oikeudenkäyntikulut.

Järjestöt esittivät kanteiden hylkäämistä lähinnä sillä perusteella, että ne olivat tulkinneet kaikkien lakkojen olevan luonteeltaan poliittisia ja laillisia työtaisteluita, jotka eivät kohdistu työ- ja virkaehtosopimukseen.

Työtuomioistuin katsoi, että työtaisteluiden syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys vuoden 2021 talousarvion valmisteluun liittyneiden yt-neuvottelujen lopputulokseen ja työnantajan liikkeenjohtovallan piirissä oleviin mahdollisiin päätöksiin. Työtaistelut olivat kohdistuneet KVTES 1 luvun 5 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijöitä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Hyvityssakkoja yhteensä 21 500 euroa

Keskusjärjestö JHL tuomittiin nimenomaan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, koska se oli aktiivisesti järjestämässä lakkoilua eikä vain passiivisena lyönyt laimin valvontaa. Rooli kävi ilmi työnantajan haltuunsa saamasta, JHL:n sisäiseksi tarkoitetusta lakkotiedotteesta. Siinä muun muassa todettiin, että lakon taustalla on JHL:n hallinnollinen päätös.

Järjestöille tuomittujen hyvityssakkojen yhteissumma on 21 500 euroa. JAU ry:lle tulee maksettavaa 6 500 euroa, loput jäävät JHL ry:n ja sen paikallisjärjestöjen kontolle. Hyvityssakkojen määrää arvioitaessa otettiin huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto ja siihen osallistuneiden määrä sekä ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Yhteisvastuullisesti korvattavia oikeudenkäyntikuluja tuomittiin maksettavaksi 4 900 euroa.

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT