På svenska
Uutinen

Työnantajalle palautuu ilmoitus- ja tiedottamisvelvoitteita irtisanomistilanteissa

Tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvät työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet palaavat lainsäädäntöön 9. huhtikuuta.

Kuva lakipykälästä ja lakinuijan varjosta. Kuva: Pixhill.

Työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin palautetaan säännökset työnantajan

  • velvollisuudesta tiedottaa vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle 
  • velvollisuudesta tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan.

Tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen tiedonsaantia ja ennakointimahdollisuuksia niiden toiminta-alueella tapahtuvista irtisanomisista ja niistä seuraavista tarpeista julkisille työvoima- ja yrityspalveluille. Tavoite on myös lisätä työntekijöiden tiedonsaantia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista.   

Ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet voimaan 9. huhtikuuta

Säännökset tulevat voimaan tänä keväänä 9. huhtikuuta. Vastaavat säännökset kumottiin vuonna 2017.

Työsopimuslakiin palautetaan siitä aiemmin kumotut 9 luvun 3 a § ja 3 b §, jotka vastaavat sanamuodoltaan ja sisällöltään laissa aiemmin olleita pykäliä.

Vastaavat työnantajavelvoitteet palautetaan myös kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin palauttamalla 37 a §:ään siitä aiemmin kumottu 2 momentti.

Irtisanomisista ilmoitettava viipymättä työ- ja elinkeinotoimistolle

Säännöksen mukaan työnantajan on viipymättä ilmoitettava työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, jos työnantajan taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä on vähintään kymmenen.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Kuten aiemminkaan ilmoituksen ei olisi tarkoitus sisältää yksittäistä työntekijää koskevaa tietoa, kuten nimitietoa.

Työ- ja elinkeinotoimistolle ilmoittamisen lisäksi työnantajan on tiedotettava edellä mainituissa tilanteissa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan.

Samat velvoitteet koskevat viranhaltijoita

Työnantajalla on vastaavanlainen velvollisuus ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle viranhaltijan taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuvasta irtisanomisesta sekä velvollisuus tiedottaa viranhaltijalle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan.