På svenska
Uutinen

KT allekirjoitti kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset 2020–2021

KT Kuntatyönantajat sekä Julkisen alan unioni JAU, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat allekirjoittaneet kunta-alalle 28. toukokuuta saavutetun neuvottelutuloksen mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Lievonen ja työmarkkinajohtaja Jalonen allekirjloittivat kunta-alan sopimukset 17.6.2020. Kuva: STT-Lehtikuva.

Sopimusratkaisu sisältää 2020–2021 sovittujen virka- ja työehtosopimusten lisäksi virka- ja työehtosopimuksen kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä sekä aiesopimuksen sote- ja maakuntauudistusta varten. Sopimusratkaisun yhteydessä sovittiin myös työelämän kehittämistä koskevasta yhteistyöstä.

Kunnallisten työehtosopimusten piiriin kuuluu noin 421 000 työntekijää.  

Työ- ja virkaehtosopimuksista allekirjoitettiin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallisen lääkärien virkaehtosopimus LS, Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Pääsopimuksen allekirjoittivat:

KT:n Kuntatyönantajat

Valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO

Julkisen alan unioni JAU

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE

Puheenjohtaja Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehy

Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset ovat tulleet voimaan 1.4.2020. Osaa uusista sopimusmääräyksistä noudatetaan takautuvasti ja osa määräyksistä tulee voimaan kussakin virka- ja työehtosopimuksessa erikseen sovittuna ajankohtana. Sopimuskauden pituus on 23 kuukautta.