På svenska
Uutinen

Koronarajoituksia puretaan asteittain

Koronaepidemian hallinnassa siirrytään asteittain seuraavaan, tehostetun hallinnan vaiheeseen. Hallitus päättää rajoitusten purkamisesta Martti Hetemäen johtaman valmisteluryhmän suunnitelman sekä terveysviranomaisilta saamiensa tietojen perusteella. 

Koronaviruksen malli muovista. Kuva: Pexels.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama valmisteluryhmä tekee 1. toukokuuta mennessä suunnitelman siitä, miten rajoitustoimenpiteitä puretaan asteittain hallitusti. 

Valmisteluryhmää on myös pyydetty esittämään keinoja kriisin välittömien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi sekä sen jälkihoidosta yhteiskunnan eri sektoreilla. Valmisteluryhmän tukena toimii työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuva alatyöryhmä, jossa KT:ta edustaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Hallitus käsittelee suunnitelman ja tekee sen pohjalta päätöksiä 3. toukokuuta.

Varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevista rajoituksista päätetään ennen toukokuun alkua

Valmisteluryhmä tekee esitykset varhaiskasvatuksen ja koulutuksen rajoitusten jatkamisesta niin, että hallitus voi tehdä päätökset niistä jo ennen toukokuun alkua. Näin koulutuksen järjestäjät ehtivät varautua joko lähiopetuksen järjestämiseen tai etäopetuksen jatkamiseen. 

Lisäksi hallitus linjasi 22. huhtikuuta, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämiskieltoa jatketaan ainakin 31. heinäkuuta saakka. Aluehallintovirastot toimeenpanevat linjauksen korkeintaan kuukaudeksi kerrallaan. Loppukesän ja alkusyksyn tilaisuuksien järjestämisestä päätetään viimeistään kesäkuun alussa.

Terveydenhuollon kantokyvystä huolehdittava

Koska koronaepidemian hillitsemisessä on onnistuttu Suomessa toistaiseksi hyvin, voidaan strategiassa siirtyä tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Tämä tarkoittaa toimintamallia, jossa testausta lisätään, tautiketjut jäljitetään tehokkaasti, sairastuneet eristetään muusta väestöstä ja hoidetaan.

Kaikista rajoituksista ei voida kuitenkaan luopua kerralla, sillä tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Asteittaisella rajoitusten purkamisella varmistetaan myös se, ettei terveydenhuollon kantokyky ylity ja esimerkiksi tehohoitopaikat lopu kesken missään päin Suomea.

Hallitus seuraa tehtyjen päätösten vaikutuksia koronan ilmaantuvuuteen ja esiintyvyyteen, sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien henkilöiden määrään, kuolleisuuslukuihin sekä terveydenhuollon kuormitukseen liittyvien tietojen perusteella ja muuttaa tarvittaessa strategiaansa.

Muualla verkossa