Uutinen

KT kannattaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sote-henkilöstön rokotekattavuuden lisäämiseksi

KT kannattaa tartuntatautilain 48. a pykälän esitysluonnosta sekä työelämän koronapassin käyttöönottoa. Rokotuskattavuuden lisääminen tärkein tavoite.

Tartuntatautilaki ja rokotukset

Työnantajalla on työturvallisuuslakiin perustuva velvollisuus tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan pitää myös arvioida koronatartuntojen riskiä työpaikalla ja pitää riskinarviointi ajan tasalla.

Koronarokotus on tehokkain keino työntekijöiden, asiakkaiden ja läheisten suojeluun. Rokotuksilla voidaan vähentää covid-19-taudin sairastapauksia ja sairastumista sen vakavaan muotoon, joka vaatii sairaala- ja tehohoitoa. Rokotuksilla turvataan myös terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja palveluiden saatavuutta. 

KT kannattaa koronapassin käyttöönottoa työelämässä ja on mukana kolmikantaisessa ryhmässä, jossa neuvotellaan koronapassin käytön laajentamisesta työpaikoille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotussuoja

Koronatilanne vaikeutuu entisestään. Sote-alan työnantajilla tulee olla keinoja turvata sekä asiakkaiden, potilaiden ja oman henkilöstönsä turvallisuus riittävällä tavalla.

KT on jättänyt 1.12. lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle, jossa kannattaa hallituksen esitysluonnosta uudeksi tartuntatautilain pykäläksi 48 a. 

KT pitää tärkeänä, että sääntely ei rajoitu pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä hoitavaan henkilöstöön, vaan se koskisi kaikkia sellaisia tehtäviä, joihin liittyisi lähikontaktin aiheuttama tartuntariski asiakkaalle tai potilaalle.

Luonnoksessa on esitetty myös tärkeitä määrittelyjä ja täsmennyksiä, jotka antavat tietoa ja tukea työnantajille arjen työhön. Määrittelyt ja täsmennykset koskevat muun muassa täyttä rokotussuojaa, työnantajan oikeutta käsitellä työntekijöiden ja opiskelijoiden koronarokotussuojaa koskevia tietoja, mahdollisuudesta erityisestä syystä käyttää tehtävään henkilöä, jolla ei ole vaadittavaa rokotussuojaa, mutta myös työnantajan oikeutta olla maksamatta palkkaa rokotussuojaa vaille olevalle.

Aiheesta lisää