På svenska
Uutinen

Työtaisteluiden määrä kasvussa

Tilastokeskuksen mukaan sekä työtaisteluiden että työtaistelu-uhkien määrä kasvoi vuonna 2018. Myös työtaisteluihin osallistuneiden määrä oli suurin 2000-luvulla.

Ihmisjoukko osoittaa mieltä

Vuonna 2018 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 128 ja työtaistelulla uhattiin 38 kertaa, kun vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 87 ja 16.

Edellisen kerran työtaistelu-uhkia oli lähes yhtä paljon vuonna 2015, jolloin uhkien lukumäärä oli 36 ja toteutuneita työtaisteluita oli 127. Vuosina 2012–2016 uhkia oli korkeintaan viisi vuodessa.

Poliittiset mielenilmaukset nostivat osallistujien ja menetettyjen työpäivien määriä

Työtaisteluihin osallistui 282 096 työntekijää ja menetettyjä työpäiviä kertyi 214 428 vuonna 2018.

Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden määrä oli suurin koko 2000-luvulla. Menetettyjä työpäiviä on sen sijaan ollut muutamina vuosina enemmän kuin vuonna 2018 eli 253 838 työpäivää vuonna 2000, 672 904 vuonna 2005 ja 314 667 vuonna 2010.

Osallisia työntekijöitä ja menetettyjä työpäiviä oli eniten työtaisteluissa, joiden taustalla oli ns. muu syy. Tähän luokkaan kuuluvat muun muassa poliittiset mielenilmaukset. Luvuissa näkyvät vuoden 2018 aikana järjestetyt maan hallituksen toimiin kohdistuneet poliittiset mielenilmaukset.

Talvella 2018 järjestettiin mielenilmaus, jolla vastustettiin työttömyysturvan aktiivimallia. Syksyllä 2018 järjestettiin useampia mielenilmauksia, joilla vastustettiin hallituksen esitystä irtisanomissuojan muuttamiseksi. Nämä työtaistelu rasittivat kohtuuttomasti kunta-alan työpaikkoja.

Kolmasosa työtaisteluista oli laittomia

Työtaisteluista noin kaksi kolmasosaa oli laillisia työtaisteluita. Työtaistelun laillisuustieto perustuu suurimmaksi osaksi työnantajan ilmoitukseen. Työtaisteluista suurin osa, lähes 80 prosenttia, oli lakkoja. Seuraavaksi yleisin työtaistelun muoto oli ylityökielto.

KT on jo pitkään vaatinut, että laittomista työtaisteluista tuomittavia hyvityssakkoja pitää korottaa. Myös koko työrauhasääntelyä on uudistettava, sillä nykyisin myös laillisilla työtaistelutoimilla voidaan vaarantaa monet yhteiskunnan ydintoiminnot sekä kansalaisten henki, terveys ja omaisuus.

Muualla verkossa