På svenska
Uutinen

Ennakoiva henkilöstöjohtaminen on parasta muutosjohtamista

Kuntakentän muutoksissa tarvitaan nykyistä strategisempaa ja ennakoivampaa henkilöstöjohtamista, todetaan tuoreessa ARTTU2-ohjelman henkilöstötutkimuksessa.

Kehittämispalaveri kahvihuoneessa

Kuntien henkilöstöjohtamisen tilaa ja tulevaisuutta selvitettiin ARTTU2-ohjelman Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella (KUNTA-HEJO) -tutkimushankkeessa. Tutkimuksen toteutti Vaasan yliopiston henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä.

Tutkimuksen mukaan kuntien vahvimmat henkilöstökäytännöt ovat osaamisen kehittämisessä ja työhyvinvoinnin johtamisessa. Eniten kehitettävää löytyi muutoksen ja esimiestoiminnan johtamisessa sekä suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu tärkeämpää kuin koskaan

Rakenteellisten muutosten onnistuminen riippuu erityisesti henkilöstökäytännöistä, joiden avulla pystytään määrittelemään muuttuneiden rakenteiden, toimintojen ja tehtävien vaatima henkilöstövahvuus, työnkuvat ja osaaminen. Samalla olisi kyettävä suunnitelmallisesti huolehtimaan siitä, että työkyky ja työn ilo säilyvät.

Suuri osa kuntien johtajista näkee erityisesti ennakoivan henkilöstösuunnittelun kehittämisen tärkeämmäksi kuin koskaan. Tutkimuksen mukaan kunnissa olisi siirryttävä henkilöstöhallinnosta strategiseen henkilöstöjohtamiseen, joka on samanaikaisesti ennakoivaa ja ketterää. 

Ennakointi ja joustavuus sekä organisaatioiden ja yksilöiden valmiudet muutokseen korostuvat tulevaisuudessa. Kuntien olisi myös etsittävä omaan kuntaansa sopivia henkilöstökäytäntöjä.

Muualla verkossa

ARTTU2 − Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella (KUNTA-HEJO) -tutkimus Kuntaliiton sivuilla >