På svenska
Uutinen

Ehdota työympäristötyön erityisansiomitalin saajaa

Työympäristötyön erityisansiomitali on tunnustus arvokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta työympäristön hyväksi. Erityisansiomitali voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle. Ehdotuksia palkittavista voi tehdä kuka tahansa. 

Työympäristötyön erityisansiomitali ja muut tunnustukset ansiokkaasta työympäristön kehittämisestä ovat haettavissa 28.2.2023 saakka. 

Haun teemana on muuttuva työelämä – muutoksen hallinta ja muutoksiin varautuminen työssä

Vuoden 2023 työympäristötyön teemassa huomioidaan muun muassa työn tekemisen muutokset (etätyö, monipaikkainen työ), yhteiset työpaikat, osaamisen ja jatkuvan oppimisen vaatimukset, lisääntynyt digitalisaatio ja automaatio, työelämän monimuotoisuus ja mielenterveyden haasteet.

Kaikki tunnustuksen saajat julkistetaan Työturvallisuuskeskuksen järjestämässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa 28.4.2023. 

Erityisansiomitalit myönnetään palkitsemistoimikunnan esityksestä

Uusi tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista (485/2022) tuli voimaan 1.9.2022. Uusi asetus korvaa aikaisemman asetuksen työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalista (106/1997).

Uuden asetuksen mukaan erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä. Palkitsemistoimikunta koostuu asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista. KT on nimennyt palkitsemistoimikuntaan edustajansa ja hänen varaedustajansa. 

Palkitsemistoimikunta huomioi valintoja tehdessään ainakin, millaisia käytännön toimenpiteitä on tehty, miten työtä on tehty tai toimintaa on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä, millaisia uusia innovaatioita on syntynyt ja miten niitä voidaan soveltaa muilla työpaikoilla sekä miten toiminnan jatkuvuus toteutuu.

Aiheesta muualla