På svenska
Uutinen

Hyvä henkilöstöjohtaminen on avain sote- ja maakuntauudistuksen onnistumiseen

Strategisella henkilöstöjohtamisella ja ketterillä henkilöstökäytännöillä voidaan hillitä kustannuksia ja taata palveluiden laatu sekä muuttaa organisaatioiden toimintakulttuuria.

Henkilöstöjohtaminen sote- ja maakuntauudistuksessa

Tulokset käyvät ilmi KT Kuntatyönantajien tekemästä selvityksestä, jossa arvioidaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksia. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi -raportti on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportti julkistettiin 12. toukokuuta.

Sote- ja maakuntauudistuksen onnistuminen edellyttää hyvää henkilöstöjohtamista. Strategisella henkilöstöjohtamisella ja ketterillä henkilöstökäytännöillä tuetaan myös muutosvalmiutta, joustavuutta ja sopeutumiskykyä sekä vähennetään henkilöstön epävarmuutta.

Raportissa henkilöstövoimavaroja ja uudistuksen henkilöstövaikutuksia on kartoitettu tilastojen, lainsäädännön ja henkilöstöjohtamisen pohjalta. Lisäksi vaikutuksia arvioidaan suhteessa henkilöstön asemaan ja tutkimustietoon henkilöstön kokemuksista organisaatiouudistuksissa sekä henkilöstöjohtamisen hyviin käytäntöihin muutostilanteissa.

Palkkakustannuksiin kiinnitettävä huomiota

Selvitys on tarkoitettu tukemaan sote-uudistuksen väliaikaishallintoa ja maakuntakonserneja muutoksessa. Kunnilta maakunnille siirtyy noin 211 000 työntekijää, joiden työvoimakustannukset ovat lähes 11 miljardia euroa.

Henkilöstö siirtyy työnantajalta toiselle liikkeenluovutuksella eli entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Tässä tarvitaan osaavaa henkilöstöjohtamista sekä riittävää resursointia henkilöstöjohtamiseen sekä luovuttavissa että vastaanottavissa organisaatioissa. Muutoksessa on myös varauduttava useisiin työnantajavaihdoksiin.

Maakuntauudistus ja valinnanvapausjärjestelmä muuttavat julkisen sektorin työmarkkinoita, neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää sekä konsernirakennetta ja useiden itsenäisten työnantajayksiköiden toimintaa.

Kustannusten hallinnan kannalta on tärkeää, että palkat harmonisoidaan oikeudellisesti kestävällä pohjalla, mutta mahdollisimman pienellä palkkakustannusten nousulla.

Mittavan muutoksen toteutusta on mallinnettu

Selvityksessä on laadittu maakuntakonsernia ja sen hyvää työnantajatoimintaa ja henkilöstöjohtamista varten malli, jonka varassa työnantajavaihdokset voidaan hoitaa sujuvasti ja tuloksellisesti. Onnistuneissa organisaatiomuutoksissa henkilöstön työsuoritus ja hyvinvointi säilyvät hyvinä samalla kun saadaan aikaan uudistuksia inhimillisellä ja tehokkaalla johtajuudella.

Selvityksessä ehdotetaan seuraavia periaatteita uudistuksen toteuttamiseksi:

  • Henkilöstösiirrot vaativat luovuttavan ja vastaanottavan työnantajan yhteistyötä.
  • Palkkojen yhteensovittamisen kustannuksia pystytään hillitsemään.
  • Ns. viiden vuoden erillinen irtisanomissuoja ei ole tässä uudistuksessa tarkoituksenmukainen.
  • Valinnanvapaus edellyttää kaikkien toimijoiden asettamista samalle viivalle.
  • Menestyksekäs työnantajatoiminta vaatii mahdollisuuden valita tavoitteisiinsa sovelias toimintatapa.
  • Mittava muutos onnistuu vähentämällä henkilöstön epävarmuutta ja edistämällä työssä suoriutumista.
  • Organisaatiouudistusten tavoitteet saavutetaan soveltamalla sekä pehmeää että kovaa henkilöstöjohtamista.

Muualla verkossa

Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi -raportti >

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT