På svenska
Uutinen

Monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti työyhteisöihin

Työyhteisöjen monimuotoisuus parantaa työpaikan sosiaalisia suhteita, osaamista ja asiakaspalvelua. Näin arvioivat henkilöstöalan ammattilaiset Monimuotoisuusbarometrissa 2016. Työterveyslaitos teki barometrin yhteistyössä Henry ry:n ja KT Kuntatyönantajien kanssa.

Monimuotoisuudella tarkoitettiin työntekijöiden erilaisuutta iän, sukupuolen, etnisen taustan, sukupuolisen suuntautumisen, perhetilanteen, työkykyisyyden, vammaisuuden, kielen, uskonnon ja vakaumuksen suhteen.

Barometrilla selvitettiin henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuuden tilasta suomalaisilla työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 255 henkilöä.

Vaikutukset pääasiassa myönteisiä

Kyselyssä henkilöstöalan ammattilaiset arvioivat, että monimuotoisuus heijastuu työyhteisön toimintaan useammin myönteisesti kuin kielteisesti.

Myönteisinä nähtiin erityisesti monimuotoisuuden mukanaan tuomat erilaiset näkemykset, joiden katsottiin parantavan organisaation innovointikykyä. Myös sosiaaliset suhteen paranevat erilaisuuden ja suvaitsevuuden lisääntymisen kautta. Lisäksi monimuotoisuuden katsottiin heijastuvan asiakkaisiin: monimuotoinen henkilöstö pystyy tarjoamaan laadukasta palvelua monimuotoiselle asiakaskunnalle.

Toisaalta keskeisimpinä kehittämiskohteina henkilöstöalan ammattilaiset pitivät vuorovaikutusta ja sen kehittämistä. Lisäksi valtaosa vastaajista koki, että maahanmuuttajien suomen kielen taidon oppimiseen pitäisi panostaa nykyistä enemmän.

Johdon ja esimiesten sitouduttava monimuotoisuuteen

Henkilöstöalan ammattilaiset arvioivat, että monimuotoisuus heijastuu myös johtamiseen ja esimiestyöhön. He toivat esiin, että monimuotoisuuden johtamisessa tarvitaan uudenlaisia esimiestaitoja.

Heidän mielestään keskeinen monimuotoisen työyhteisön toimivuuden edellytys on henkilöstöalan ammattilaisten, johdon ja esimiesten saumaton yhteistyö.

HR-ammattilaiset peräänkuuluttavat myös johdon ja esimiesten sitoutumista ja vastuuta monimuotoisuuden hallinnassa ja hyödyntämisessä. Asiaa ei saa jättää HR:n vastuulle, vaan monimuotoisuuden pitäisi näkyä koko organisaation teoissa ja toiminnassa.

Muualla verkossa