Uutinen

Esimies voi tukea työntekijöiden mielenterveyttä työpaikalla

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin sairauspoissaolojen syy. Työterveyslaitos on julkaissut verkkosivuston, josta esimiehet löytävät työkaluja työntekijöidensä henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Palaverissa kehitetään työelämää. Kuva: X-ventures /Unspalsh

Hyvän mielen työpaikka -materiaali esittelee keinoja, joilla esimies voi

  • vahvistaa mielenterveyttä johtamisella
  • tunnistaa mielenterveyden riskejä
  • käsitellä haastavia tilanteita työpaikalla
  • tukea työntekijöitä.

Sivuston ohjeet perustuvat tutkimustietoon ja esimiesten esittämiin tarpeisiin.

Henkisen hyvinvoinnin tukeminen on osa johtamista

Kiinnostus työntekijöiden hyvinvointia kohtaan kuuluu esimiestyöhön, ja työntekijät kokevat sen pääsääntöisesti myönteiseksi asiaksi.

Johtamisen hyvät käytännöt edistävät mielen hyvinvointia. Samat käytännöt lisäävät myös työn tuloksellisuutta ja tehokkuutta.

Esimies voi edistää mielenterveyttä työssä esimerkiksi olemalla läsnä, antamalla palautetta ja tukemalla työn hallintaa. Tutkimukset ovat myös osoittaneet oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun vaikuttavan merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin.

Työkyvyn tukemiseen tarvitaan yhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja

Työpaikalla vietetään suuri osa arkipäivästä, ja työllä on parhaimmillaan monia myönteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Vaikka esimies on työpaikan avainhenkilöitä mielenterveyden edistämisessä, työkyvyn tukemisessa onnistutaan parhaiten yhteistyöllä.

Esimies tarvitsee tuekseen organisaation toimintatapoja, rakenteita ja ohjeistuksia sekä tukea omalta esimieheltään, HR-ammattilaisilta ja työterveyshuollosta.

Hyvän mielen työpaikka -sivustolta esimiehet löytävät tietoa muun muassa työn imun vahvistamisesta, työuupumuksesta, yhteydenpidosta sairausloman aikana ja siitä, miten työtä voi muokata työkykyä vastaavaksi.

Hyvän mielen työpaikka -materiaali on osa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvän mielen työpaikka -hanketta. Siihen kuuluu myös MIELI ry:n Hyvän mielen työpaikka -merkki, joka kannustaa arvioimaan mielenterveyttä suojaavia ja kuormittavia tekijöitä työpaikalla.

Muualla verkossa