På svenska
Tiedote

Tekoälyä käytetään kunnissa ja hyvinvointialueilla jo esimerkiksi puheiden kirjoittamiseen ja rekrytointeihin

Sisältöä tuottavat tekoälyratkaisut ovat tulleet vauhdilla työelämään. Kyselyn mukaan kunnat ja hyvinvointialueet hyödyntävät tekoälyä jo muun muassa puheiden ja uutiskirjeiden kirjoittamisessa, tiedotteissa, kuvituksissa, rekrytointi-ilmoituksissa sekä henkilöstökyselyissä.

Tietokoneella jja kännykällä on auki teköälyyn perustuva ChatGPT. Kuva: Mostphotos.

Tekoäly muuttaa lähivuosina työtehtäviä ja tekemisen tapoja myös kunnissa ja hyvinvointialueilla. Näin uskovat useimmat työnantajat, jotka vastasivat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tekoälykyselyyn helmi–maaliskuussa. Joka kymmenennen vastaajan mukaan tekoäly tulee muuttamaan työtä erittäin paljon.

Tällä hetkellä useimmissa kunta- ja hyvinvointialan työpaikoissa on menossa varovaisen kiinnostuksen vaihe. Tekoälyä hyödyntävät aktiivisimmin HR, markkinointi, viestintä ja hallinto.  

Kyselyyn vastasi 158 johtajaa tai henkilöstöhallinnon edustajaa 155:sta kunta- tai hyvinvointialan organisaatiosta. Joka kolmas käytti tekoälyä säännöllisesti omassa työssään, mutta runsaat 40 prosenttia vastaajista oli vasta tutustunut tekoälyyn. Joka neljännellä vastaajalla ei ollut vielä kokemusta sen käytöstä. Kyselyyn vastanneet kunnat ja hyvinvointialueet olivat asukasmäärältään keskimääräistä suurempia.

Myös edelläkävijöitä löytyy. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on tavoitteena, että vuoden 2024 aikana 2500 työntekijää olisi käynyt Microsoft 365 Copilot -koulutuksen. Parhaita käytäntöjä levitetään kaupungin kokeilukiihdyttämössä ja tekoälyverkostossa.  

Tekoälyä hyödynnetään eri työtehtävissä

Kunnat ja hyvinvointialueet hyödyntävät tekoälysovelluksia, kuten ChatGTP:tä ja Microsoftin Copilotia,  tekstien tuottamiseen, käännöksiin, tiedonhakuun ja tiedon jäsentelyyn. Esimerkkeinä mainittiin puheiden ja uutiskirjeiden kirjoittaminen, tiedotteet, kuvitukset, rekrytointi-ilmoitukset sekä henkilöstökyselyt. 

HR:ssä tekoälyä hyödynnetään jo esimerkiksi perehdytyksessä, henkilöstösuunnittelussa, rekrytoinnissa, työsuhdeasioissa ja osaamisen johtamisessa. Näissä tehtävissä vastaajat uskovat, että tekoälyä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän.

Tekoäly tulisi ottaa osaksi koulutusjärjestelmää

Organisaatioiden tuki on keskeistä kuntien ja hyvinvointialueiden tekoälyn käyttöönotossa. 15 prosentilla vastaajien organisaatioista järjestettiin jo nyt tapaamisia kokemusten jakamiseksi tai tarjottiin käyttöön maksullinen tekoälysovellus. Työpaikkojen tekoälykoulutuksen tulisi kattaa vastaajien mukaan tekoälyn perusteet, käyttökoulutus eri tilanteisiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä tietosuoja ja tietoturva tekoälyn käytössä.  

– Jotta tekoälyn hyödyt saadaan käyttöön, on tärkeää, että organisaatio ja sen johto tukevat tekoälyn käyttöönottoa. Tukemisen muotoja ovat esimerkiksi tekoälyyn liittyvien koulutusten ja ohjelmistojen tarjoaminen, sekä riittävä työaika uusien työvälineiden käyttöönottoon, KT:n osaamisen ja koulutuksen asiantuntija Mertzi Bergman sanoo.

Vastauksista kävi ilmi lisäksi, että tekoälyosaaminen tulisi kunta- ja hyvinvointialan työnantajien mukaan liittää osaksi tutkintokoulutusta kaikilla tasoilla. Koulutusjärjestelmän tulee antaa tulevaisuudessa perusosaaminen tekoälystä ja sen hyödyntämismahdollisuuksista.  

Osaamista tarvitaan myös tekoälyn käyttöön liittyvistä riskeistä, etiikasta sekä lähdekritiikin ja tiedon luotettavuuden merkityksestä. Vastaajien mukaan olisi tärkeää tehdä valtakunnallinen suunnitelma ja ohjeistus tekoälyn sisällyttämiseksi koulutusjärjestelemään.  

Mertzi Bergman

osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2270
Matkapuhelin:
+358 50 408 8076
Sähköposti:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT