Förhandlingarna 2022

Treårig avtalsuppgörelse för kommunsektorn 2022–2025

KT, FOSU och JAU godkände i sina förvaltningsorgan det förhandlingsresultat som nåddes den 6 juni. Avtalsuppgörelsen baserar sig på den förlikningsförslag som förlikningsnämnden gav och som parterna godkänt redan tidigare. Medlemmar i Sote rf omfattas inte av arbetsfreden, men kollektivavtalen för kommunsektorn 2020–2021 tillämpas genom efterverkan. KT och Sote rf fortsätter utreda situationen i början av augusti.

Värillisiä kysymysmerkkejä
KT svarar på vanliga frågor om coronapandemin och ger anvisningar på sin webbplats.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare