Mycket står på spel i AN-reformen

– På tröskeln till reformen av arbets- och näringstjänsterna är det befogat att fråga vad vi väntar oss av de kommunledda arbetskraftsmyndigheterna som går utöver det staten inte har kunnat ge, skriver KT:s Patrik Tötterman i sitt blogginlägg.

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare