24.1.2023

Man får vad man ber om – vårt arbetsmarknadssystem behöver en ny riktning

Det bubblar och jäser i de privata sektorernas kollektivavtalsförhandlingar, och vi har kanske en strejkvår att vänta. KT:s verkställande direktör Markku Jalonen gör en djupdykning i arbetsmarknadsuppgörelserna för kommun- och välfärdssektorn och bedömer vad som egentligen är fel i arbetsmarknadssystemet.

Vi behöver en fungerande arbetsmarknad och tillräckligt med kunnig arbetskraft. Läs mer om KT:s mål för regeringsprogrammet 2023–2027.

Avtalssystemet i kommunsektorn förändrade på ett avgörande sätt

Det första arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn trädde i kraft 1.9.2021 och gäller liksom de övriga kommunala kollektivavtalen till 28.2.2022. 


 

Beställ avtalsböcker

De avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Ett välfungerande arbetsliv, för en hållbar ekonomi och attraktiva arbetsgivare