Suomeksi
Nyhet

Pensionsavgiften enligt ArPL förblir oförändrad år 2023

Arbetsmarknadens centralorganisationer har kommit överens om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgift inom den privata sektorn för år 2023. Enligt förslaget är arbetsgivarens pensionsavgift (ArPL) i genomsnitt 24,4 procent. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

ihmiset tarkastelevat tilastoja

Arbetsmarknadens centralorganisationer har kommit överens om att den genomsnittliga pensionsavgiften enligt ArPL år 2023 är 24,4 procent.

– Organisationerna beslöt att hålla avgiften oförändrad, och ett ettårigt avtal var en motiverad lösning med tanke på det osäkra världsläget. Vi vet inte ännu hur länge den nuvarande ekonomiska krisen kommer att fortsätta, säger arbetsmarknadsombudsman Juha Knuuti, som representerade KT vid förhandlingarna.

Återbetalningen i anslutning till coronakrispaketet höjer den privata sektorns avgifter, men gäller inte kommunsektorn

De privata arbetsgivarnas avgift kommer att höjas med 0,44 procentenheter år 2023.

Höjningen beror på att arbetsmarknadens centralorganisationer KT, EK, FFC, Akava och STTK tidigare avtalat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna med 2,6 procentenheter under tiden 1.5–31.12.2020. Sänkningen ingick i det så kallade coronakrispaketet.

Den totala ArPL-avgiftsprocenten var i genomsnitt 24,4 procent av lönerna för perioden 1.1–30.4.2020 och 21,8 procent för perioden 1.5–31.12.2020. I coronakrispaketet kom man överens om att arbetsgivarna återbetalar sänkningen av ArPL-avgiften genom att betala högre arbetsgivaravgifter åren 2022–2025.

Den tidsbegränsade sänkningen av ArPL-avgiften gällde inte arbetsgivarnas pensionsavgifter enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL).

Höjningen på 0,44 procentenheter på grund av den tillfälliga sänkningen av ArPL-avgiften gäller alltså inte kommunala arbetsgivare eller kommunägda företags pensionsavgifter till Keva.

Beräkningsgrunden för den lönebaserade pensionsavgiften enligt OffPL är fortsättningsvis den genomsnittliga avgiftsnivån enligt ArPL, 24,4 procent.

Mer på webben

Juha Knuuti

ledande pensionssakkunnig
Telefon:
+358 9 771 2201
Mobiltelefon:
+358 50 304 8070
E-post:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT